Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani
  Datums Bībeles vieta Avots Papildinājumi
2021-01-04 Lk.9:56–62 No mācītāja Jāņa Šmita iedotā arhīva
1992-04-12 Jn.12:12-19 No mācītāja Jāņa Šmita iedotā arhīva
1992-11-29 Mt.21:1–17 No mācītāja Jāņa Šmita iedotā arhīva
1992-05-31 Jņ.15. un 16.nod Jāņa Šmita privātā arhīva pierakstiem. Digitalizēts 2020.g.
1992-06-14 Jņ.3:1-8 Jāņa Šmita privātā arhīva pierakstiem. Digitalizēts 2020.g.
1996-02-11 Lk.9:49-56 Mežaparka draudze. Kasetes JS3_034a atšifrējums (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010.)
1998-02-01 Jes.60:1-5 Mežaparka draudze. Kasetes DCF_001a atšifrējums. (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010.)
1991-10-23 Jņ.6:63-69 Mežaparka draudze. Kasetes 3JS_37a atšifrējums (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010.)
1998-08-03 Lk.12:49-59 Mežaparka draudzē (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010.)
2004-09-25 Mk.10:35-45 Mežaprka draudze. Kasetes 3JS_019a atšifrējums (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010.)
1996-09-01 Mt.10:34-42 Mežaparka draudze (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010) 3JS_012
1979-07-22 Lk.15 Saņemts no M.Meldrājas 2010.g.
1983-10-23 Efez.6:2-3 Saņmts no M.Meldrājas
1996-10-13 1.Jņ. 4:1-6 Mežaparkā GA. Ieraksta 3JS_019b atšifrējums. Saņemts no A.Briedes 22.07.10.
1994-11-18 Ebr.1:1-3 Mežaparkā GA. Atšifrējums 3JS_009a. Saņemts no A.Briedes 22.07.10.
1988 Jņ. 16:23-33 Mežaparka GA. Atšifrējums 3JS_032b. Saņemts no A.Briedes 22.07.10.
1998-01-11 Lk.3:1-9 Mežaparkā. Atšifrējums kasetei dcf_002a (Materiāls saņemts no Andas Briedes)
xx Mt.5:20-26 Atšifrējums JS.1. kasete 0029.1 un 0029.2 (Materiāls saņemts no Andas Briedes)
Rom.8, 31 Saņemts no M.Meldrājas
1977-01-26 Mt.28.nod. Saņemts no M.Meldrājas
1969-05-00 Jk.5:13-16 Saņemts no M.Meldrājas
1976-03-21 Jņ.11.nod. Saņemts no M.Meldrājas
1969-06-01 1.Kor.3:10-16 Saņemts no M.Meldrājas
1978-09-10 Ef.3.nod. Saņemts no M.Meldrājas
1993 Mt.26:30-50 Mežaparka draudzē. Kasetes 0011.1 atsifrējums
1993-06-27 Lk.15:1-10 G.A. Mežaparka draudzē. Atšifrējums JS.1. kasete 0022.3 (Materiāls saņemts no Andas Briedes)
2009-06-22 Eb.12:1-3 Atšifrējums JS.1. kasete 0004.0 (Materiāls saņemts no Andas Briedes)
1993-10-31 Rom.5:1 JS1. kasete 0017.1 atšifrējums
1998-03-28 Lk.12:32-38 Māc.J.Šmita fonotēka-atšifrējums, kasete 0002.1. (G.A. Mežaparka draudzē)
1986 Jņ.14:18-23 Publicēts: Baznīcas gadagrāmata 1986.g.
2000-09-03 Lk.18:9-14 Kristus draudzē (Materiāls saņemts no Andas Briedes)
2000-08-27 Lk.19:41-48 Kristus draudzē (Materiāls saņemts no Andas Briedes)
2000-08-20 Mt.25:14-30 Kristus draudzē (Materiāls saņemts no Andas Briedes)
Jņ.21:15-25 Kristus draudzē (Materiāls saņemts no Andas Briedes)
1999-11-14 Jņ.3:16-21 Kristus draudzē (Materiāls saņemts no Andas Briedes)
1999-12-07 Lk.17:20-25 Kristus draudzē (Materiāls saņemts no Andas Briedes)
1999-11-24 Apd.8:26-40 Kristus draudzē (Materiāls saņemts no Andas Briedes)
1999-07-18 Mk.10:17-31 G.A.Mežaparka un Kristus dr. (Materiāls saņemts no Andas Briedes)
1994-10-09 2.Kor.4:13-18 Mežaparka draudzē (atšifrējums k.0032.1) "Kristīgais cilvēks ir pacietības cilvēks"
1995-10-22 Lk.9:57-62 Mežaparka draudzē (Kasetes 0027.0 atšifrējums) "Kungs, es Tev iešu pakaļ, kurp Tu iesi."
Mt.14:22-33 Kasetes 0003.1. 0003.2 atšifrējumu "Mazticīgais, kāpēc tu šaubījies!"
1994-10-09 Lk.12:1-7 Mežaparka draudzē (atšifrējums k.0032.2) "Nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu..". Pēc prāmja “Estonia” bojāejas
1994-11-13 2.Tim.2:1-10 Mežaparka draudzē (atšifrējums k.0026.0) "Nost no sevis paša! Turi piemiņā Jēzu Kristu!"
1973-00-00 2.Tim.2:8 Gadagrāmatā 1.Tes.4:12. Mirušo piemiņas diena
1994-05-08 Lk.17:11-19 Biķeru draudzē. Atšifrējums 0024.0. Saņemts no A.Briedes 2010.g.septembrī Aleksandra Bites 1. dievkalpojums pēc ordinācijas/krusta pasniegšanas
1972-11-25 Jņ.10:27-28 Saņemts no M.Meldrājas Bēru sprediķis.
1992-06-28 Mežaparka draudze Celibāts. No mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēti 2020.gadā
1978-05-03 Ap.d.1.nod. Ieraksts saņemts no Maijas Meldrājas 1.12.2011. Debesbraukšanas dienā
1998-00-00 Apd.13. G.A. Mežaparka draudzē (Materiāls saņemts no Andas Briedes) J.K. Ciešanu laiks.
1993-12-05 Lk.1:46-55 G.A.Mežaparkā. Kopija saņemta no māc.J.Šmita. Jaunava Marija
1995-01-06 Māc. R. Feldmaņa rokraksts Kristus ev.lut. draudze – Jēkaba kapella
XX Jņ.10:1-11 Atšifrējums kasetei 3 JŠ 3_036. Saņemts no A.Briedes Kristību uzruna un sprediķis Māras Šmites kristību dienā
1978-04-09 Jņ.10 Saņemts no Maijas Meldrājas 1.12.2011. Labā Gana svētdienā
1979-03-07 Ps.51:3-19 Saņemts no M.Meldrājas Lielajā lūdzamajā dienā
1998-04-03 Ps.130:1-8 Mežaparka baznīcā. Atšifrējums kasetei 3JS_026a un dcf_006a Lielā lūdzamā diena
1976-03-10 Ebr.4:14 Saņemts no M.Meldrājas Lielā lūdzamā dienā
1988 Mt.13:24-33 Mežaparka draudzē. JS1. kasete 0018.1 atšifrējums Līdzība par sējēju
1992-10-31 Ps.118,19-20 Mežaparka draudze Mācītāja Jāņa Šmita privātā arhīva. Ievietoti 2021. g
1992-07-12 Rm.14,9-13 Mežaparka draudze Mācītāja Jāņa Šmita privātā arhīva. Ievietoti 2021. g
1996-08-04 Mt.6:19-23 Mežaparkā GA. kasetes 0033.1 atšifrējums. Saņemts no A.Briedes 2010.g.septembrī Māra un Laimas meitai
1992-05-28 Jn.12:32-33 Mežaparka draudze No J.Šmita personiskā arhīva. Pievienots 2020.g.
1992-03-01 Mk.8:31-38 Mežaparka draudze No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2020.g.
1992-01-19 Lk.4:14-30 Mežaparka draudze No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2020.g.
1992-12 Lk.2:13-14 Mežaparka draudze No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2020.g.
1991-12-31 Ebr.13,8-9 Mežaparka draudze No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2020.g.
1993 Mt.5,20-26 Mežaparka draudze No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2021.g.
1993-06-27 Lk.15:1-10 Mežaparka draudze No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2021.g.
1993-07-04 Lk.6,27-38.40 Mežaparka draudze No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2021.g.
1993-05-02 Jņ.16:16-24 Mežaparka draudze No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2021.g.
xx Mt.26:30-50a Mežaparka draudze No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2021.g.
1992-09-27 Mt.6:25-34 Mežaparka draudze No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2021.g.
1992-08-30 Ef.2,4-10 Mežaparka draudze No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2022.g.
1992-03-08 Lk.4,1-14 Mežaparka draudze No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2022.g.
1992-05-10 Jņ.5,1-8 Mežaparka draudze No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2022.g.
1992-04-05 Mk.10,35-45 Mežaparka draudze No Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2022.g.
1992-11-21 Ebr.2:9.14-15 Mežaparka draudzē No mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēti 2020.gadā
1988-06-01 Mt.7:13-14 Mežaparka draudze No mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēti 2020.gadā
1992-09-13 Lk.10:25-37 Mežaparka draudze No mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēti 2020.gadā
1992-08-23 Lk.19:41–48 Mežaparka draudze No mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēti 2020.gadā
1992-07-29 Mk.6:14-30 Mežaparka draudzē 1992.gada No mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēti 2020.gadā
1992-07-26 Mt.28:16-20 Mežaparka draudzē 1992 No mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēti 2020.gadā
1992-05-17 Mt.11:25-30 Mežaparka draudzē No mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēti 2020.gadā
1992-06-21 Lk.16:19-31 Mežaparka draudze No mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēti 2020.gadā. Sprediķis nav pabeigts. Ieraksts apraujas
1992-06-28 Lk.14:15-24 Mežaparka draudze No mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2020.g.
1992-07-05 Lk.15:1-7 Mežaparka draudze, No mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Digitalizēts 2020.g.
1991 Jņ. 5:31–44 Mežaparka draudze No mācītāja Jāņa Šmita privātā arhīva. Digitalizēts 2019.g
1992-05-24 Jņ.16:23b-28, 33 Mežaparka baznīca No mācītāja Jāņa Šmita privātā arhīva. Digitalizēts 2020.g.
1992-12-06 Lk.21,25–33 Mežaparka draudze No mācītāja Jāņa Šmita privātā arhīva. Ievietoti 2021. g
1992-11-08 Lk.17,20-24 Mežaparka draudze No mācītāja Jāņa Šmita privātā arhīva. Ievietoti 2021. g
1992-11-11 Mt.24,35 Mežaparka draudze No mācītāja Jāņa Šmita privātā arhīva. Ievietoti 2021. g
1992-12-31 Ef.6,1-3 Mežaparka draudze No mācītāja Jāņa Šmita privātā arhīva. Ievietoti 2021. g.
1999-09-00 Lk.19:11-27 Kristus draudzē (Materiāls saņemts no Andas Briedes) Nolasīts R. Feldmaņa piemiņas dienā 04.07.2005. Katlakalna baznīcā.
- Lk.12:8-12 J.Šmita fonotēka Nr.1. kasetes 0021.1 atšifrējums Par Kristus apliecināšanu
1972-11-19 Saņemts no M.Meldrājas 2009.g.nov. Pastorāla saruna pēc bērēm
1978-12-27 Apd.6.2.nod. Saņemts no M.Meldrājas Pirmās asinsliecinieka Stefana piemiņas diena
1998-04-05 Mt.21:10-17 Feldmanis R., virsmācītājs, Dr.theol., profesors. Kristus paceltā roka ar pātagu. // Svētdienas rīts. – 2003. – 9. augusts. – Nr.29 (1523). – 1., 4.lpp. Profesora Roberta Feldmaņa atvadu un pateicības dievkalpojums Mežaparka Gustava Ādolfa baznīcā Pūpolsvētdienā, 1998. gada 5. aprīlī.
1993-11-14 Jņ.8,31b-32 Materiāli no mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Pierakstīts uz lapiņām Radiosprediķis
1992-10-31 Ps.118:19-20 Mežaparka draudzē. Atšifrējums kasete UF030a (Materiāls saņemts no Andas Briedes) Reformācijas piemiņas diena
1978-04-23 Jņ.16 Ieraksts saņemts no Maijas Meldrājas Svētais Gars
1973-08-22 Mt.5:4 Saņemts no M.Meldrājas Svētīgi tie, kam ir bēdas, jo tie taps iepriecināti
1999-05-02 Jņ.17:11-21 Kristus draudzē (Materiāls saņemts no Andas Briedes) Ticības atjaunošanas svētki. Skartās tēmas - laulība, homoseksuālisms.Publicēts: S.R.2003.g
1999-10-31 1.Kor.3:11 Atšifrēts no kasetes 3JS_037b un Svētdienas Rīts Nr.(1534) Ticības atjaunošanas svētki. Skartās tēmas - laulība, homoseksuālisms.Publicēts: S.R.2003.g.
1992-11-18 5.Moz.8.nod. G.A. Mežaparka baznīcā (Materiāls saņemts no A. Briedes) Valsts svētki. J.K. Ciešanu laiks.
1988-12-24 Feldmanis R. Patiesā gaišuma svētkos. // Padomju Jaunatne. – 1988. – 24. decembris. – Nr.245 (11684). – 4.-5.lpp. Ziemassvētki
1999-01-06 Mat.3:13-17 (Materiāls saņemts no Andas Briedes) Zvaigznes diena
1979-06-11 Rom.16:1-6 Saņemts no M.Meldrājas no sprediķu cikla Jaunās Derības personas

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »