Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Aktualitātes | Kas ir R.Feldmanis | Grāmatas | Feldmaņa fonds | Ziedojumi | Saites

Aktualitātes

Jaunumi mājas lapā (2022.g.)


Jaunā izdevumā iznāk mācītāja Roberta Feldmaņa sprediķu cikli (LSM‌.lv)
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/jauna-izdevuma-iznak-macitaja-roberta-feldmana-sprediku-cikli.a297947/

‌box/files/audio/dazadi_audio-1663917034.mp3
Foto: Kristaps Sietiņš

Ielūdzam uz mācītāja, Dr.Roberta Feldmaņa (1910-2002) dienu 4.augustā plkst 18:00 Katlakalna baznīcā.
18:00 - Svētbrīdis
18:30 - Paneļa diskusija ar Ēriku Jēkabsonu,, Māri Lukašēvicu un Voldemāru Lauciņu. Vada Māc.Agris Sutra.
Nobeigumā sarunas pie ugunskura
Baznīcas dārzs būs atvērts no plkst.11:00
‌pasākuma laikā būs iespēja iegādāties Luterisma mantojuma fonda un Prof.R.Feldmaņa fonda izdotās grāmatas.
‌Info tālrunis: 26171837


Pievienotas fotogrāfijas no:


Jaunumi mājas lapā (2021.g.)

 

Jaunumi mājas lapā (2020.g.)

 Lutera Akadēmijas Reformācijas diena 30.10.2020  
 Dienišķā svētdzīve
Johans Gerhards 

Johans Gerhards (1582 – 1637) ir izcilākais un ietekmīgākais 17.gs. vācu luterāņu teologs. Viņš kalpoja laikā, kad Baznīcai vienlaikus vajadzēja gan attīstīt luterisko teoloģiju, gan uzturēt savas draudzes kara, epidēmiju un bada apstākļos. Darbā Dienišķā svētdzīve autors meditāciju, dziļi personisku pārdomu, veidā veldzēja nemiera un ciešanu novārdzinātās cilvēku dvēseles.

Darbs joprojām ir vērtīgs un aktuāls. J. Gerharda rakstītais atgādina, izceļ un no jauna mūs pievērš Reformācijas galvenajai vēstij – Kristus žēlastībai – viegli uztveramā un spēcinošā veidā.

Grāmata būs noderīga Dieva meklētājiem, draudžu locekļiem un mācītājiem. 

 

4.augustā plkst.19:00 Katlakalna baznīcā paredzēts mācītāja Roberta Feldmaņa 110. Dzimšanas dienas piemiņas vakars.
Pasākumā paredzēts:
1)Svētbrīdis ar iekļautu mācītāja R.Feldmaņa sprediķi;
2)Lasījumi no PRFF projekta - Johanna Gerharda meditāciju krājuma “Dienišķā svētdzīve”;
3)Lasījumi no mācītāja R.Feldmaņa Bībeles stundu pierakstiem;
4)Sadraudzība.
Papildus informācija pa tālruni: 26171837
 

Jaunumi majas lapā (2019.g. decembris)


Rīgas Sv.Pētera draudz un Profesora Roberta Feldmaņa fonds 31.oktobrī ielūdz uz Mārtiņa Hemnica portreta atklāšanu, referātu "Kāpēc mums ir nozīmīgs otrais Mārtiņš - Mārtiņš Hemnics?" un Dr.theol. Edgara Rumbas sprediķu krājuma "Kristus - mūsu miers" atklāšanu.Aicinām ziedot mūsu Baznīcas izcilā latviešu luterāņu teologa, asinsliecinieka mācītāja Dr.theol. Edgara Rumbas sprediķu krājumam “Kristus - mūsu miers.”Latvijas Baznīcas vēstures diena

1.jūnijā no plkst.10:00


Aicinām ziedot mūsu baznīcas mācītāja asinsliecinieka
Edgara Rumbas
memoriālās foto ekspozīcijas izveidošanai

Ir iespējams iegādāties Roberta Feldmaņa sprediķu krājumu "Jaunās Derības personas".

Profesora Roberta Feldmaņa fonds sirsnīgi aicina uz mācītājam Robertam Feldmanim veltītu atceres pasākumu, kas notiks Katlakalna baznīcā 2018.gada 4.augustā. Sākums pulksten 11:00.

Pasākuma programmā - svētbrīdis, ieskats profesora Roberta Feldmaņa topošajā grāmatā "Jaunās Derības personas", pateicības A. Knopkena grāmatas "Vēstules romiešiem skaidrojums" darba grupai un profesora Roberta Feldmaņa Fonda atbalstītājiem, sadraudzība un dalīšanās atmiņās par Profesoru.
Aicinājums uz pasākumu ņemt līdzi fotogrāfijas un ar Profesoru saistītas piemiņas lietas, pierakstus papīrā, audio un video ierakstus.2017. gada grāmatu mākslas konkursā "Zelta ābele" kategorijā "Zinātniskā literatūra" "Zelta ābeles" ābols piešķirts grāmatai "Vēstules romiešiem skaidrojums, ko kistrinietis Andreass Knopkens ir priekšlasījis livoniešiem Rīgā, kur viņš ir draudzes gans". Māksliniece – Agate Muze; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – Profesora Roberta Feldmaņa fonds.

Vairāk lasīt šeit: http://www.delfi.lv/a/49840241


NOTIKS PROFESORAM ROBERTAM FELDMANIM VELTĪTI PRIEKŠLASĪJUMI


4. decembrī plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Letonikas un Baltijas lasītavā (5. stāvā) notiks Letonikas lasījumu cikla priekšlasījumi, veltīti vienam no ievērojamākajiem 20. gs. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas garīgajiem darbiniekiem – Dr.theol. profesoram Robertam Feldmanim (1910–2002), viņa dzīvei un darbībai. Ieeja bez maksas.

Programmā:
Dr.philol. Silvija Pavidis – "Daži reformācijas sociokulturālie aspekti Rīgā";
Mg.theol. Ilmārs Rubenis – "Dr. R. Feldmanis: no mācekļa līdz Baznīcas tēvam";
Dr. Guntis Kalme – "Dr. R. Feldmaņa Latvijas Baznīcas vēstures izpratne".

Dr.theol. profesors Roberts Feldmanis bija izcils Latvijas Baznīcas vēsturnieks, mācītājs, liturgs, draudžu un baznīcu atjaunotājs, garīgais tēvs un jaunās mācītāju maiņas audzinātājs, kura garīgā ietekme sniedzās arī pāri Latvijas robežām.

Lasītavā no 4. decembra līdz 2018. gada 1. aprīlim būs aplūkojama arī krājuma izlase "Roberts Feldmanis. Ecce pastor, pastor verus! Lūk mācītājs, patiess mācītājs!". Tā sniedz ieskatu R. Feldmaņa dažādajās darbības jomās. Krājuma izlasi veido materiāli no LNB, Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhīva un profesora Roberta Feldmaņa fonda krājumiem.

Letonikas lasījumi – cikls, kurā vēsturnieki, literatūrzinātnieki, kultūrvēsturnieki un citi humanitāro un sociālo zinātņu nozaru pētnieki tiek aicināti dalīties pieredzē un pārdomās par jaunākajiem pētījumiem un aktuālām tēmām Baltijas kultūrtelpā.


Fotogrāfijas no pasākuma.‌‌
‌‌Ir iespējams iegādāties Roberta Feldmaņa autobiogrāfiju un dzejas krājumu "Par sevi un sev".‌Lūdzam atbalstīt Roberta Feldmaņa autobiogrāfijas un dzejoļu krājuma "Roberts Feldmanis par sevi un sev" izdošanu.
‌Ir iespējams iegādāties Rīgas un Livonijas reformatora Andreasa Knopkena grāmatu "Vēstules romiešiem skaidrojums. 24 tēzes".


Andreass Knopkens‌Lūdzam atbalstīt un kopīgiem spēkiem izdot Rīgas un Livonijas reformatora Andreasa Knopkena "Vēstules romiešiem skaidrojums. 24 tēzes"

‌Profesora Roberta Feldmaņa fonds, svinot reformācijas 500 gadu jubileju, lūdz atbalstīt un kopīgiem spēkiem izdot Rīgas un Livonijas reformatora Andreasa Knopkena "Vēstules romiešiem skaidrojums. 24 tēzes". Grāmata būs latīņu un latviešu valodā.
Lūgums mācītājiem ietvert šo informāciju draudzes ziņojumos.
Lūgums draudžu priekšniekiem izvietot pielikumā pievienoto aicinājuma plakātu uz ziņojumu dēļa. 

Savus ziedojumus grāmatas izdošanai lūdzu sūtīt "Profesora Roberta Feldmaņa fonds" Reģ. Nr:40008178759 LV43PARX0013132500001 AS Citadeles banka ar norādi "A.Knopkena grāmatai un prezentācijai". 

P.S. Lūdzu norādīt maksājumu piezīmēs:
1) savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru, lai varam sazināties par grāmatas saņemšanu;
2) anonīms ziedotājs, ja nevēlaties, lai jūsu vārds tiktu ievietots grāmatas atbalstītāju sarakstā.

Paldies liels jau iepriekš!
 


2016.gada 25.augustā Finanšu ministrijas Sabiedriskā labuma komisija piešķīra "Profesora Roberta Feldmaņa fondam" sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Par nodokļu atvieglojumiem ziedotājiem ...

Kopš 2007.g. māc.R.E. Feldmanim veltīti piemiņas pasākumi notiek 28.maijā (viņa miršanas dienā). Tiek nolasīts kāds no viņa sprediķiem, nokalusāmies priekšlasījumus un dalāmies atmiņās.  

Autobiogrāfija - Nr.2 (R.Feldmaņa nosūtīta māc.E.Ķiplokam. Satur vairāk informācijas nekā Nr.1)

Arhīvs Nr.1.    Arhīvs Nr.2.

laipni ielūdzam uz mācītāja

Roberta Feldmaņa

trešā sprediķu krājuma

AR KRISTU 

atvēršanas svētkiem 2016.gada 28.maijā, plkst.11.00 

Rīgas Kristus draudzes dievnamā, Rīgā, Mēness ielā 1.

 

“Sprediķos bija gan Rakstu skaidrojums, gan mācība, gan pamudinājums uz kristīgu dzīvi ikdienā. Tomēr galvenais Roberta Feldmaņa sprediķos bija kas cits – Kristus personība. Viņš prata pastāstīt par Jēzu tā, ka mūsu Kungs dzīvs nostājās draudzes vidū – pārsteidzošs, goda un pateicības cienīgs.” 

LELB arhibīskaps Jānis Vanags, D. D.

 

Ziedojumu lūdzam sūtīt:

“Profesora Roberta Feldmaņa fonds”

Reģistrācijas Nr. 40008178759

konts: LV43PARX0013132500001

AS Citadeles banka,

ar norādi:  “R. Feldmaņa grāmatas izdošanai un prezentācijai” P.S. Ja nevēlaties, lai jūsu vārds tiktu ievietots grāmatas atbalstītāju sarakstā,  lūdzu, norādiet to maksājuma piezīmēs.

 

Lūgums mācītājiem un draudžu darbiniekiem 1. Ietvert šo informāciju draudzes ziņojumos katrā dievkalpojumā.

2. Ja iespējams, ievietot pielikumā pievienoto ziedojuma plakātu draudzes mājaslapā internetā un draudzes izdevumā.

3. Izdrukāt un izvietot pielikumā pievienoto ziedojumu plakātu pie draudzes ziņojumu dēļa (ja nepieciešami krāsaini plakāti, lūdzu, sazināties pa tālruni 26268896 vai pa e-pastu: feldmanafonds@gmail.com).

 

Dieva svētību vēlot,

jūsu mācītāja R. Feldmaņa fonds 

 
P.S. Lūdzam savos kalendāros atzīmēt 28. maiju plkst. 11.00, kad Rīgā, Kristus draudzē (http://kristusdraudze.lelb.lv/) notiks grāmatas atvēršanas svētki. Lai arī turpmāk jūsu vidū ir brāļu mīlestība! (Ebr 13:1)

  
Profesora Roberta Feldmaņa fonds
 
Tālr.:26268896
Adrese sarakstei: Roberta Feldmaņa iela 1,
Rīga, LV-1014
 
Reģistrācijas Nr.: 40008178759 
Bankas konts: LV43PARX0013132500001 
E-pasts: feldmanafonds@gmail.com
Mājaslapa: www.robertsfeldmanis.lv R.Feldmanis "CREDO" e-grāmata 
Apple - https://itunes.apple.com/us/book/id1032538828Page Foundry - http://www.inktera.com/store/title/a1d465ba-6408-454d-9dff-0252219b865d  

Grāmatas "Vecās Derības pravieši" atvēršanas svētki Olainē 22.augustā plkst.11:00
Grāmatas "Vecās Derības pravieši" atvēršanas svētki Olainē 22.augustā 2015.g. plkst.11:00. Foto: Kristaps Sietiņš


Reformācijas svētku dienā 31.oktobrī Lutera Akadēmija un Profesora Roberta Feldmaņa fonds aicina ikvienu interesentu piedalīties Mārtiņa Lutera grāmatas "Domugraudi" atvēršanas pasākumā un profesora Ojāra Spārīša vadītajā ekskursijā, lai iepazītu Rīgas Sv.Pētera baznīcu kā liecinieci Reformācijas norisei.

Piektdien, 31.oktobrī:

- plkst.17:30 
notiks Mārtiņa Lutera grāmatas “DOMUGRAUDI” prezentācija Lutera Akadēmijas zālē.

Grāmatas tulkotājs ir mācītājs Edgars Rumba. Grāmata  ir  atkārtots un papildināts 1936. gada apgāda “Zelta ābele” izdevums.  

Domugraudi ir M.Lutera ticības atziņu izlase. Lasot precīzās, kodolīgās, skaidrās un vienkāršos vārdos izteiktās domas, nevar sacīt pierasto - "cita par citu labāka". Katra ir lieliska - stiprinot, uzmundrinot, padziļinot vai paplašinot ticības skatu. Latviešu valodā pēdējos gados ir iegājies ko sevišķu apzīmēt ar vārdu "oga". Ja izmanto šo salīdzinājumu, tad M.Lutera atziņu krājums ir pielīdzināms pilnai ogu vācelītei! Nāciet un baudiet no tās!

Kopā ieklausīsimies aktiera Ulda Anžes Domu graudu lasījumā. 

plkst.19:45 ekskursija "Liecinieki Reformācijai Rīgā". 

Sv. Pētera baznīca ir viena no vecākajām un vērtīgākajām viduslaiku monumentālās arhitektūras celtnēm Baltijas valstīs. Tā atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, kas 1997. gada 4. decembrī iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

Ļoti nozīmīga bijusi Pēterbaznīcas loma reformācijas norisē Rīgā. Pie baznīcas ārsienas aiz altāra atrodas Andreasa Knopkena kapaplāksne. Reformācijas laikā viņš šeit bija mācītājs, un Baznīcas vēsturē kopā ar Silvestru Tegetmeijeru abi tiek minēti kā reformācijas galvenie virzītāji Rīgā.

Ne tikai šajos Rīgas Sv.Pētera baznīcas vēsturiskajos faktos varēs ielūkoties ekskursijas dalībnieki mākslas vēsturnieka Dr.hab.art. profesora Ojāra Spārīša vadībā. Tas būs aizraujošs un vērtīgi pavadīts Reformācijas dienas noslēgums! Atnāciet!

Pulcēšanās plkst.19:30 pie Rīgas Sv.Pētera baznīcas ieejas.

Lutera akadēmija

Profesora Roberta Feldmaņa fonds 

 Tālr.:26268896


Virsmācītāja, Dr.Theol., Baznīcas vēstures profesora Roberta Feldmaņa grāmatas "VIENĪGI KRISTUS" un "CREDO" tagad ir pieejamas arī interneta/tīmekļa veikalā AMAZON.

Tuvākajā laikā šajā interneta/tīmekļa veikalā AMAZON tiks ievietotas arī citas R. Feldmaņa izdotas grāmatas: "Dzīvības avoti" un "Kopā ar Kristu", kā arī būs nopērkamas visu grāmatu lejuplādējamās versijas.

Tāpat priekš AMAZON tiek gatavotas citas Profesora Roberta Feldmaņa fonda izdotas grāmatas, proti, G. Kalmes "Pēdas. Mācītāja pārdomas par mūsu tautas vēsturi" un Edgara Rumbas dzejas krājums "Es šodien mājās nebūšu".

Saites uz AMAZON lapām trijās valstīs, kur var atrast abas pieejamās grāmatas ("Vienīgi Kristus" un "Credo"):

amazon.com
http://www.amazon.com/Roberts-Feldmanis/e/B00MYGMYL6/ref=sr_tc_2_0?qid=1410274928&sr=1-2-ent

amazon.co.uk
http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss/279-7327209-4806231?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=roberts+feldmanis

amazon.de
http://www.amazon.de/Roberts-Feldmanis/e/B00MYGMYL6/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1410275873&sr=1-1-catcorr 

”KOPĀ AR KRISTU”

LŪDZAM ATBALSTĪT DIEVA DARBU MŪSU BAZNĪCĀ
ARĪ ŠOGAD KOPĪGIEM SPĒKIEM MUMS IR IESPĒJA IZDOT
mūsu baznīcas ievērojamā teologa, mācītāja
 
Dr. theol. Roberta Feldmaņa
 (1910 - 2002)
 Otrā sprediķu krājumu
”KOPĀ AR KRISTU”

lai šī grāmata ieraudzītu dienasgaismu,
ir nepieciešami jūsu ziedojumi un aizlūgšanas.
Tāpēc aicinām Jūs būt izdevēju pulkā.
Katrs ziedotājs tiek īpaši ielūgts uz grāmatas prezentāciju
31. maijā Rīgas Jēzus draudzes dievnamā

un saņems
vismaz vienu jaunās grāmatas eksemplāru.
Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. (2Kor 9:7)

************************************

"Profesora Roberta Feldmaņa fonds"
Reģistrācijas Nr: 40008178759
AS Citadeles banka
LV43PARX0013132500001
ar norādi: "Roberta Feldmaņa II sprediķu krājuma “Kopā ar Kristu””.


Olaines Sv. Elizabetes evaņģēliski luteriskajai baznīcai 260

Svētdien, 21.jūlijā plkst. 14.00 svinīgais svētku dievkalpojums

ϖ    Prāvests Andris Krauliņš
ϖ    Mācītāji: Oskars Skrodelis un Māris Ziemelis
ϖ    Ērģelnieki: Laima Ziemele un Vilis Bendorfs
ϖ    Olaines jauktais koris „Dziesma”
ϖ    Ieva Supjeva (flauta); Aija Volka (balss un taustiņi)
ϖ    Dalīšanās atmiņās par Olaines draudzes ilggadējo mācītāju Robertu Feldmani - Vija Auriņa
ϖ    Kociņa iestādīšana pie baznīcasRoberta Feldmaņa 103.dzimšanas dienas piemiņas dievkalpoums
Esiet mīļi aicināti un gaidīti mācītāja Roberta Feldmaņa 103. dzimšanas dienas piemiņas dievkalpojumā, kas notiks profesora dzimšanas dienā - 4. augustā plkst 10:00 Katlakalna evanģēliski luteriskajā baznīcā".
Intervija LKR ar Dr.G.Kalmi un M.Meldrāju
Saglabāt   2013-06-06 Intervija Latvijas Kristīgais RadioStāstījums par Roberta Feldmaņa fonduProfesora Roberta Feldmaņa fonds un Rīgas Augšāmcelšanās draudze ielūdz Jūs uz mācītāja Dr.Roberta Feldmaņa teoloģisko rakstu krājuma "Dzīvības avoti" atklāšanas svētkiem Augšāmcelšanās baznīcā Klusā ielā 4

25.maijā 2013.g. plkst.11.00


Aicinām atbalstīt un ziedot mūsu Baznīcas ievērojamā teologa, mācītāja pirmajam Teoloģosko rakstu krājumam


ES ŠODIEN MĀJĀS NEBŪŠU


Edgars Rumba
Šajā krājumā apkopota dzeja, kas radusies agrā jaunībā, pārsvarā 1920. gadu 1. pusē. Izlasē saglabāts paša autora dalījums trīs nodaļās – „Mīlestība”, „Cilvēks”, „Dievs”. Kā I.Miezīte raksta dzejas krājuma ievadā: „Tieši šī vēl nezināmā, gan mākslinieciski, gan emocionāli spilgtā E.Rumbas personības daļa tiks nodota lasītājiem (..) Emocionalitāte, pārdzīvojuma spēks un patiesums, valodas muzikalitāte, dabiski veidotas atskaņas un ritma izjūta padara šo daļu ievērības cienīgu un uzrunā arī šodien.”

  


Fotogrāfijas no mācītāja Gunta Kalmes jaunās grāmatas "Pēdas. Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi" atvēršanas svētkiem. Foto: Kristaps Sietiņš.

Mācītāja Gunta Kalmes jaunās grāmatas atvēršanas svētki

Mācītāja Gunta Kalmes jaunās grāmatas atvēršanas svētki
  Lasīt vairāk ...

‌‌28.05.2011. Piemiņas vakars Katlakalnā mācītājam Robertam Feldmanim. Māc.R.Feldmaņa grāmatas "Vienīgi Kristus" atvēršanas svētki. Foto: Kristaps Sietiņš, O.Skrodelis, R.Gigels. Skatīt foto: ...

28.05.2007. Piemiņas vakars Katlakalnā māc.R.Feldmanim. Māc.Ilmāra Rubeņa grāmatas "Roberts Feldmanis misionārs" atvēršanas svētki". Foto: Kristaps Sietiņš. Skatīt foto ...‌15.08.2006. Piemiņas vakars māc.Robertam Feldmanim Katlakalnā. Skatīt foto ...


 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »