Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Aktualitātes | Kas ir R.Feldmanis | Grāmatas | Feldmaņa fonds | Ziedojumi | Saites

 PROFESORA ROBERTA FELDMAŅA FONDS, nodibinājums

Reģistrācijas.Nr: 40008178759
Adrese: Krūzes iela 18-1, Rīga, LV-1046
Bankas konts: LV43PARX0013132500001

Tālrunis: +371 28884021, +371 26268896
e-pasts: feldmanafonds@gmail.com
www.RobertsFeldmanis.lv

2016.gada 25.augustā Finanšu ministrijas Sabiedriskā labuma komisija piešķīra "Profesora Roberta Feldmaņa fondam" sabiedriskā labuma organizācijas statusu. 

Nodokļu atvieglojumi – informācija ziedotājiem 

Privātpersonām saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma lieluma. 

Lai ziedotājs saņemtu nodokļu atmaksu

1. jāaizpilda gada ienākumu deklarācija, kurā tiek norādīts ziedotās summas apmērs, un jāiesniedz VID; 

2. dokumenti, kas apliecina ziedotās summas apmēru, fiziskai personai jāsaglabā 3 taksācijas gadus. Šeit der gan bankas maksājumu uzdevumu izdruka, kurai ir bankas zīmogs, gan kvīts, ko Jums izsniedz draudzes administratore. 

Uzņēmumiem saskaņā ar likumu “Par uzņēmēju ienākuma nodokli”, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. 

Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas. 

Manta vai finansiālie līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei vai sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību. 

Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis. 

Juridiskajai personai, lai tā saņemtu šo nodokļa atlaidi ir: 

1. jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu; 

2. deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā. Attiecīgās biedrības vai nodibinājuma Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu un dokumenti, kas apliecina biedrībai vai nodibinājumam ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums), juridiskajai personai jāsaglabā 5 taksācijas gadus. 

Vairāk informācijas: http://www.likumi.lv/doc.php?id=112295&from=off 


  Mājas lapas mērķi  
 • Sniegt lasītājiem iespēju iepazīties ar teoloģiskiem rakstiem, sagatavotajiem sprediķiem, bībeles stundām u.c. pirms tie apkopoti un izdoti grāmatā;
 • Aicināt lasītājus papldināt un koriģēt ievietoto informāciju, pirms tās iespiešanas grāmatā;
 • Apkopot vienuviet pieejamos materiālus par R.E.Feldmani;
 • Piesaistīt palīgus un interesentus;
 • Vākt ziedojumus šim darbam;
 • Sniegt publiski pieejamu atskaiti par padarīto;
 • Dot ieguldījumu LELB vēstures apzināšanā un izpētē.

Mūsu iecere ir apkopot un izdot R. Feldmaņa sprediķu un teoloģisko rakstu krājumu.
Lai to veiktu, ir jāņem vērā:

 • R. Feldmaņa balss ieraksti no audio kasetēm ir jāatšifrē (jāievada datorā teksta formātā).
 • Jāveic gan filoloģiskā gan teoloģiskā redakcija. 
 • R.Feldmaņa valoda un līdz ar to rediģējamais teksts ir sarežģīts
 • Grāmata jāsagatavo iespiešani.
 • Tipografijas izdevumi un nodokļi. 

 

Pateicība par atbalstu un darbu

Biķeru evaņģēliski luteriskā draudze, Katlakalna evaņģēliski luteriskā draudze, Alvis Āboliņš, Uģis Brūklene, Irma Fejere-Rožukalne, Māris Greidāns, Aigists Pinka, Edgars Rumba, Agris Sprancmanis, Juris Veidenieks, Māris Ziemelis, Uldim Alpem, Almai Bernhardai, Andai Briedei, Ingrīdai Briedei, Maijai Bendorfai, Elīnai Bušmanei, Artūram Dzenim, Jānim Ginteram, Ilzei Gulbei, Andai Janovskai, Ievai Kalniņai, Voldemāram Lauciņam, Dacei Lāžei, Aināram Lisovskim, Andrejam Pauperam, Artūram Raulmanim, Antrai un Edvīnam Rumbām, Oskaram Skrodelim, Jānim Šmitam, Laimai Ziemelei, Jurim Ziemelim.

  LELB
  Luterisma Mantojuma Fondam (L.M.F.)
Lutera Akadēmijas Bibliotēkai (L.A.B.)
LELB arhīvam

Pateicība par fotogrāfijām

Māc. Helmutam Braueram, Ainai Muzei, Pēterism Eriņam, Valijai Klanei, Valdai Kupšei, Aijai Vaivarei, Mārim Ziemelim, Putniņu mājām Ķekavā.

  

Aicinām piedalīties šīs mājas lapas papildināšanā!

Ja Jūsu rīcībā ir kādi raksti par R.Feldmani, vai viņa paša darbi, kas nav iekļauti šajā mājas lapā, ja Jums ir atmiņas par R.Feldmani, fotogrāfijas, vai kas cits vērtīgs un noderīgs - lūdzu, sazinieties ar mums.

Paldies par atsaucību!

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »