Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Māc.J.Šmita fonotēka | Māc.J.Šmita fonotēka Nr.2 | Māc.J.Šmita fonotēka Nr.3 | Māc.U.Fandējeva fonotēka | Māra Pirro fonotēka | Audio | Video

Mācītāja JĀŅA ŠMITA fonotēka (orģināli atrodas LA bibliotēkā)  

Ieraksts Datums Tēma Bībeles vieta Ieraksta vieta Papildinājumi Kasete
  Saglabāt    1998-03-28  Sprediķis  Lk.12:32-38 G.A. Mežaparka draudze [pilns teksts] 0002.1.
  Saglabāt    1998-03-28  Padomes sēde   G.A. Mežaparka draudze Par draudzes delegāta nosūtīšanu uz LELB sinodi 0002.2.
  Saglabāt    1996-11-08  Sprediķis  Lk.19:41-49 G.A. Mežaparka draudze 0045.0.
  Saglabāt    1996-04-04  Sprediķis  4.04.1996. Kristus draudzē Zaļā ceturtdiena 0043.0.
  Saglabāt    1996-02-26  Referāts   M.Luters par laicīgo un pārlaicīgo. Viņa nozīme latviešu vēsturē. (Kasete nav kopējā fonotēkā, bet atrodas pie konferences materiāliem.) 0023.1.
  Saglabāt    1996-02-26  Referāts (turpinājums)   M.Luters par laicīgo un pārlaicīgo. Kasete nav kopējā fonotēkā, bet atrodas pie konferences materiāliem. 0023.2.
  Saglabāt    1996-01-28  Sprediķis  Lk.7:36-50 28.01.1996. 0037.0.
  Saglabāt    1995-10-22  Sprediķis  Lk.9:57-62 G.A. Mežaparka draudze "Kungs, es Tev iešu pakaļ, kurp Tu iesi." Aicināšana [pilns teksts] 0027.0.
  Saglabāt    1995-01-06  sprediķis  Kol.1:24-27 Turpinājums - uzruna. 0035.2.
  Saglabāt    1995-01-06  sprediķis  Kol.1:24-27 Kristus baznīcas iesvētīšana. Zvaigznes diena. Arh.J.Vanags - iesvētīšana, sprediķis. R.Feldmanis - aizlūgšanas, lūgšana. 0035.1.
  Saglabāt    1994-11-13  Sprediķis  2.Tim.2. G.A. Mežaparka draudze "Nost no sevis paša! Turi piemiņā Jēzu Kristu!" [pilns teksts] 0026.0.
  Saglabāt    1994-10-09  Sprediķis  2.Kor.4:13-18 G.A. Mežaparka draudze "Kristīgais cilvēks ir pacietības cilvēks" [pilns teksts] 0032.1.
  Saglabāt    1994-10-09  Sprediķis  Lk.12:1-7 G.A. Mežaparka draudze "Nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu.." Pēc prāmja "Estonija" bojāejas [pilns teksts] 0032.2.
  Saglabāt    1994-05-08  Sprediķis  Jņ.17:11-19 Jēzus priesteriskā lūgšana, sūtīšanas uzdevums. Aleksandra Bites pirmais (pēc ordinācijas / krusta pasniegšanas??) dievkalpojums Biķeros. [pilns teksts] 0024.0.
  Saglabāt    1993-12-31  Sprediķis  Jņ.8:31-36 31.12.1993. 0016.2.
  Saglabāt    1993-12-19  Sprediķis  Jņ.1:6-13 G.A. Mežaparka draudze 4.Adventa 0016.1.
  Saglabāt    1993-11-12  Bībeles stunda  Mt.22:15-22 Mājās pie R.F (Mežaparkā) Svētdienas perikope 0010.2.
  Saglabāt    1993-11-12  Bībeles stunda  Mt.22:15-22 Mājās pie R.F (Mežaparkā) Svētdienas perikope 0010.1.
  Saglabāt    1993-11-05  Bībeles stunda   0017.1.1
  Saglabāt    1993-11-03  Seminārs  3.11.1993. LU Theol faklt. Garīgais amats - seminārs. Dieva valstība Jēzū Kristū ir jūsu vidū 0028.0.
  Saglabāt    1993-10-31  Sprediķis  Rom.5:1 G.A. Mežaparka draudze Par sievieti. Reformācijas svēki [pilns teksts] 0017.1.
  Saglabāt    1993-10-03  Bībeles stunda  3.10.1993. [pilns teksts] 0017.2.
  Saglabāt    1993-08-27  Bībeles stunda  Ap.d.14. Mājās pie R.F (Mežaparkā) 0008.1.
  Saglabāt    1993-08-27  Bībeles stunda  Ap.d.14. 0008.2.
  Saglabāt    1993-07-25  Bībeles stunda  Lk.15:1-11 Mājās pie R.F (Mežaparkā) 0007.2.
  Saglabāt    1993-07-18  Bībeles stunda  Mt.5:20-26 Turpinājums. 0031.2.
  Saglabāt    1993-07-18  Bībeles stunda  Mt.5:20-26 Mājās pie R.F (Mežaparkā) Piedošana, paciešana. Piedalās Deniss Hilmans no Somijas; tulko Uģis Sildegs. 0031.1.
  Saglabāt    1993-07-16  Sprediķis  Ap.d.13:1-5 0030.2.
  Saglabāt    1993-07-16  Sprediķis  Ap.d.9:1-31 Par apustuli Pāvilu 0030.1.
  Saglabāt    1993-07-02  Bībeles stunda  Lk.6:27-49 G.A. Mežaparka draudze 0036.0.
  Saglabāt    1993-07-02  Bībeles stunda  Lk.6:27-49 Ticība, cerība un personīgie jautājumi par ceļošanu. Jaunā liturģiskā kārtība - kritika. 0025.1.
  Saglabāt    1993-07-02  Bībeles stunda  Lk.6:27-49 turpinājums 0025.2.
  Saglabāt    1993-07-02  Bībeles stunda  Lk.5:1-11 Mājās pie R.F (Mežaparkā) 0007.1.
  Saglabāt    1993-06-27  Sprediķis  Lk.15:1-7 G.A. Mežaparka draudze Labais gans meklē pazudušo avi un sieva meklē pazudušo grasi. (Uz kasetes bija rakstīts arī Sprediķis Ebr.12.) [pilns teksts] 0022.3.
  Saglabāt    1993-05-14  Bībeles stunda  Lk.11:5-13 Mājās pie R.F (Mežaparkā) Turpinājums: Liturģija - dzīvā lūgšana. Aizlūgšanas, Svētā lūgšana. 0034.2.
  Saglabāt    1993-05-14  Bībeles stunda  Lk.11:5-13 Mājās pie R.F (Mežaparkā) Par lūgšanu. 0034.1.
  Saglabāt    1993-05-07  Bībeles stunda  Lk.2:40-52 Mājās pie R.F (Mežaparkā) 0005.1.
  Saglabāt    1993-04-30  Bībeles stunda  Jņ.16:16-23 Mājās pie R.F (Mežaparkā) 0006.2.
  Saglabāt    1993-04-30  Bībeles stunda  Jņ.16:16-23 Māc. A. Sutra un R.Feldmanis 0006.1.
  Saglabāt    1993-04-16  Bībeles stunda  Jņ.20:19-31 16.04.1993. Lieldienu laiks. Par Kristus augšāmcelšanos, mācekļu neizpratne, Kristus krusts, Ticība, Ap.Toma kritiskā ticība, par Kantu. Par tici`bas apl. "uzkāpis" vai "uzņemts". Par dziesmu gr. 0020.1.
  Saglabāt    1993-04-16  Bībeles stunda   Par Kantu; ticība atklāsmei; Reinkarnācijas kristika; Par Bībeles un kristīgu materiālu tulkošanu. Kritika par TA teksta "uzkāpis" maiņu uz "uzņemts". 0020.2.
  Saglabāt    1993-01-29  Bībeles stunda  Ap.d.9. Par Pāvila atgriešanos. (Uz kasetes bija rakstīts arī GA.1988.Mt.15) 0022.1.
  Saglabāt    1993-01-29  Bībeles stunda  Ap.d.9. Turpinājums Bībeles stundai 0022.2.
  Saglabāt    1993-00-00  Sprediķis  Mt.26:30-50 G.A. Mežaparka draudze [pilns teksts] 0011.1.
  Saglabāt    1993-00-00  Bībeles stunda  Ap.d.13. Mājās pie R.F (Mežaparkā) 0011.2.
  Saglabāt    1993-00-00  0  Ap.d.13. Mājās pie R.F (Mežaparkā) 0011.3.
  Saglabāt    1992-09-11  Bībeles stunda  Mt.27:1-26 0038.1.
  Saglabāt    1992-09-11  Bībeles stunda  Mt.27:1-26 11.09.1992. 0038.2.
  Saglabāt    1992-05-29  Bībeles stunda  Lk.19:28-48 Mājās pie R.F (Mežaparkā) 0012.1.
  Saglabāt    1988-00-00  Bībeles stunda  Ebr.12. [pilns teksts] 0018.2
  Saglabāt    1988-00-00  Sprediķis  Mt.13:24-33 G.A. Mežaparka draudze Pēc 5:20 Bīb.st. Ebr.12:2-3 [pilns teksts] 0018.1
  Saglabāt    1986-08-04  Sprediķis  Mt.6:19-23 G.A. Mežaparka draudze Aizlūgums Armandam Akmentiņam. Uzruna pēc apsveikšanas. 0033.2.
  Saglabāt    1986-08-04  Sprediķis  Mt.6:19-23 G.A. Mežaparka draudze Māra un Laimas meitai. [pilns teksts] 0033.1.
  Saglabāt    -  Bībeles stunda  Mt.16:21-28 0041.2.
  Saglabāt    -  Bībeles stunda  Mt.21:1-28 0012.2
  Saglabāt    -  Sprediķis  Ebr.12:1-3 [pilns teksts] 0004.0.
  Saglabāt    -  Bībeles stunda  Mt.16:21-28 0041.3.
  Saglabāt    -  Bībeles stunda  Mt.28. 0013.2
  Saglabāt    -  Sprediķis  Mt.14:22-36 "Mazticīgais, kāpēc tu šaubījies!" (sākums) [pilns teksts] 0003.1.
  Saglabāt    -  Lekcija   Konsistorijā Luteriskā askēze un dievkalpojums (sākums) 0039.2.
  Saglabāt    -  Bībeles stunda  Lk.6:46-49 Mājās pie R.F (Mežaparkā) Turpinājums. Slikta kvalitāte 0044.2
  Saglabāt    -  Lekcija  Konsistorijā Luteriskā askēze un dievkalpojums (nobeigums) 0040.1.
  Saglabāt    -  Atmiņas   Atmiņas par apcietinājumu (no "lēģera") 0003.3.
  Saglabāt    -  Bībeles stunda  Mt.16:21-28 0041.1.
  Saglabāt    -  Lekcija   Konsistorijā Luteriskā askēze un dievkalpojums - gavēnis 0040.2.
  Saglabāt    -  Sprediķis  Mt.14:22-36 "Mazticīgais, kāpēc tu šaubījies!" (turpinājums) [pilns teksts] 0003.2
  Saglabāt    -  Bībeles stunda  Ap.d.7.nod. Mājās pie RF (Mežaparkā) 0001.2.
  Saglabāt    -  Lekcija   Luteriskais oikumenisms 0009.1.
  Saglabāt    -  Bībeles stunda  Ap.d.7.nod. Mājās pie RF (Mežaparkā) [pilns teksts] 0001.1.
  Saglabāt    -  Sprediķis  Mt.16 Sprediķa norāvums 0025.3
  Saglabāt    -  Seminārs   Kristigas sievietes brivība. 0014.2.
  Saglabāt    -  Sarunas   0015.2.
  Saglabāt    -  Bībeles stunda  Mk.16. Jēzus Kristus. Diskusijas un lūgšana 0019.1.
  Saglabāt    -  Sprediķis  Lk.12:8-12 Par Jēzus Kristus apliecināšanu [pilns teksts] 0021.1.
  Saglabāt    -  Bībeles stunda  Mk.16. diskusijas un lūgšana 0019.2.
  Saglabāt    -  Seminārs   Kristigas sievietes briviba. 0014.1.
  Saglabāt    -  Sprediķis  Mt.5:20-26 Mācītājam Pēterim Kamolam par piemiņu. Piedošana, izlīdzināšanās. [pilns teksts] 0029.1.
  Saglabāt    -  Bībeles stunda   Lūgšana, pagānisms - kristietība. Slikta kvalitāte. 0046.2.
  Saglabāt    -  Bībeles stunda   Slikta kvalitāte. 0046.1.
  Saglabāt    -  Lekcija   Konsistorijā Luteriskā askēze un dievkalpojums (sākums) 0039.1.
  Saglabāt    -  Lekcija   Luteriskais oikumenisms 0009.2.
  Saglabāt    -  Sprediķis (turpinājums)  Mt.5:20-26 [pilns teksts] 0029.2.
  Saglabāt    -  Bībeles stunda  Mt.28. 0013.1
  Saglabāt    -  Bībeles stunda  Lk.6:46-49 Mājās pie R.F (Mežaparkā) 0044.1.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »