Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Radiosprediķis

« atpakaļ

Materiāli no mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Ierakstīti 2019.g. (O.Skrodelis, M.Ziemelis). Materiālus pēc digitalizēšanas ir plānots nodot Ilmāram Rubenim.

-------------------------

A.D.1993.gada 14.novembris
Prof.Roberts Feldmanis

Radiosprediķis

Jēzus saka: “Ja jūs paliekat manos vārdos,
‌jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit
‌‌patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.”
‌(Jņ.8:31b-32)

Nupat ir pagājušas divas piemiņas dienas, kuras dievkalpojumos un piemiņas brīžos visā pasaulē svētīja evaņģēliski ticīgie kristieši, to starpā arī mūsu Latvijas evaņģēliski luterticīgie. Šīs divas dienas ir Reformācijas dienas atcere 31.oktobrī un reformātora Mārtiņa Lutera dzimšanas diena – 10.novembris. Šīs atceres pievērš mūsu skatus pagātnes notikumiem, bet aicina arī lūkoties nākotnē, vērojot Reformācijas kustības likteņus.

Roma. Pāri pār tās plašo namu jūru augstu paceļas Svētā Pētera baznīcas kupols. Šī krāšņā, pasaules lielākā baznīca, uz kuru plūst lieli dievlūdzēju pulki ir visas Romas Katoļu baznīcas garīgais simbols un centrs, kuras iespaids izplūst pār visu Katoļu baznīcu visā pasaules plašumā. Reformācijā, ticības atjaunošanas kustībā un ar to saistītajos notikumos šai baznīcai piekrīt kāda īpaša nozīmes pilna loma. Reformācijas kustības sākumu ir pieņemts skaitīt ar 1517.gada 31.oktobri, kad Vitenbergas universitātes teoloģijas profesors, teoloģijas doktors Mārtiņš Luters, Augustīniešu eremītu ordeņa mūks un šī ordeņa klostera iecirkņa subvikārs piestiprināja pie Vitenbergas pils baznīcas rakstu latīņu valodā ar 95 teikumiem – tēzēm, uzaicinot pēc tā laika paraduma zinātniekus uz zinātnisku disputu tā sauktajā atlaižu jautājumā.

Kas bija šīs atlaides? Visā kristīgajā pasaulē bikts un grēksūdze saistīta ar savu grēka atzīšanu, sirds nožēlu un grēka izsūdzēšanu, kurai līdzi iet apņēmība atgriezties no grēkiem, apņēmība negrēkot un cenšanās izlabot savu vainu. Šis pēdējais nosacījums var kādreiz izrādīties ļoti sarežģīts, jo kādreiz vairs nemaz nav iespējams izlabot kādu smagu nodarījumu vai grēku, piemēram, slepkavību. Viduslaiku baznīca te centās atrast kādu izlīdzinājumu ar tā sauktajiem gandarījuma darbiem: liela skaita lūgšanu noskaitīšanu, svētceļojumiem uz svētvietām (ļoti iecienīti arī uz svēto zemi – uz Palestīnu), relikviju godināšanu, ziedojumiem baznīcas labā.

Šādu grēku atlaidi varēja iegūt arī par naudu. Bet tāpat cēlās arī pretestība. Laicīgie valdnieki, to starpā arī Saksijas kūrfirsts, laicīgais valdnieks un priekšnieks un citi noraidīja šo atlaižu izplatīšanu un to noliedza. Pretī daudzreiz stājās arī priesteri. Viņi juta, ka tiek izārdīta draudzes dzīve un disciplīna. Bija pretī arī kādi bīskapi, jo tie redzēja garīgo postu, kas cēlās no šīs tirdzniecības.

Luters pats, būdams ļoti apzinīgs dvēseles kopējs, smagi cieta bikts sakramenta noārdīšanu. Bija radusies nepieciešamība ieviest skaidrību šai sasāpējušajā jautājumā. Un, piestiprinot pēc tā laika paraduma latīņu valodā uzrakstītās 95 tēzes pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm, Mārtiņš Luters neko citu negribēja panākt kā tikai zinātnisku disputu ar zinātniekiem šinī atlaižu jautājumā.

Notika citādi. Disputs nemaz nenotika, bet tēžu saturs burtiski vēja ātrumā kļuva zināms visā Viduseiropā. Un arī Rīga jau pēc desmit dienām turēja tās savā rokā. Uzbangots augsts vilnis. Maz pazīto Vitenbergas mūku pacēla augstu pāri pasaulei un lika izveidoties reformācijā skaidrotam Baznīcas evaņģēliski luteriskajam zaram un tāpat vēl citiem zariem. Arī tās sauc līdzi par Reformācijas baznīcām. Šķēpi, kurus citreiz cilāja ticības cīņā, ir nolikti. Ārējā draudzība un sadzīve ir ņēmusi vietu kristīgās Baznīcas dažādo locekļu starpā, bet Reformācijas aicinājums – atgriezieties no grēkiem un ticiet uz Evaņģēliju – ir joprojām palicis visiem laikiem cauri visai kristīgajai cilvēcei.

Dialoga jautājums ir vēl šodien aktuāls un dzīvs, tāpat, kā Mārtiņa Lutera dienās līdz ar Jēzus atgādinājumu: “Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” Reformācija vēl nav pabeigta – kā apakšzemes upe tā tek zem kristīgās cilvēces.

Kas ir Mārtiņš Luters šodien? Kāda ir viņa nozīme šodien? Mārtiņš Luters ir kļuvis par pasaules sirdsapziņu. Mēs vaicājam un arī atbildam viņam. Ja mēs arī atvērāmies, tomēr viņa bikts jautājums mums ir uzstādīts. Uzstādīts katram kristīgajam cilvēkam. Jautājums par patiesību, par kuru runā Jēzus Kristus. Jautājums, kurš prasīja toreiz noskaidrošanu sarežģītajos un kādreiz arī samudžinātajos patiesības jautājumos. Un šis bikts jautājums mums tagad uzstādīts un mūs pavada, un gaida mūsu atbildi. Viņa paša atbilde tanī kopsavilkumā, kādu viņš pateica kā visas Baznīcas dzīves skaidrojuma pamatu un arī galamērķi, ir satverts tikai šajos vārdos: Jēzus Kristus. Neviens cits un nekas cits.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »