Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Māc.J.Šmita fonotēka | Māc.J.Šmita fonotēka Nr.2 | Māc.J.Šmita fonotēka Nr.3 | Māc.U.Fandējeva fonotēka | Māra Pirro fonotēka | Audio | Video

Mācītāja ULDA FANDĒJEVA fonotēka (orģināli atrodas LA bibliotēkā)

Saīsinājumi: SKM - Salīdzinošā konfesiju mācība; LBV - Latvijas Baznīcas vēsture; KSB - Kristīgā studentu biedrība

1-100  101-119
Ieraksts Datums Tēma Bībeles vieta Ieraksta vieta Papildinājumi Kasete
  Saglabāt    1993-03-03  LBV  Ps.130 Lielā lūdzamā diena. Sākums. [pilns teksts] UF033a
  Saglabāt    1992-10-31  Sprediķis  Ps.118:19-20 Mežaparkā Reformācijas svētku dievkalpojums [pilns teksts] UF030a
  Saglabāt    1993-04-02  Bībeles stunda  Mt.21:1-17 (Nobeigums) Grēksūdze. Astroloģija un horoskopi. UF057b
  Saglabāt    1993-04-02  Bībeles stunda  Mt.21:1-17 UF057a
  Saglabāt    1993-04-02  Bībeles stunda  Mt.21:1-17 UF057a
  Saglabāt    1993-12-03  Bībeles stunda  Lk.1:26-56 UF054a
  Saglabāt    1993-12-03  Bībeles stunda  Lk.1:26-56 Nobeigums UF054b
  Saglabāt    1994-03-18  Bībeles stunda  Lk.12:32-40 UF058b
  Saglabāt    1994-03-18  Bībeles stunda  Lk.12:32-40 UF058a
  Saglabāt    -  Bībeles stunda  Jņ.3:1-21 A.Sutra par Trīsvienības svētkiem. Jņ.3:1-21 (Nikodēms). Atdzimšana garā. Harizmātiskums. UF059b
  Saglabāt    1993-12-17  Bībeles stunda  Jņ.1:1-18. UF055a
  Saglabāt    1993-12-17  Bībeles stunda  Jņ.1:1-18 Klīniskā nāve u.c. UF055b
  Saglabāt    1993-08-27  Bībeles stunda  Ap.d.14.nod. UF056a
  Saglabāt    1993-08-27  Bībeles stunda  Ap.d.14.nod. UF056b
  Saglabāt    -  Bībeles stunda  Ap.d.13:1-12; Pravietojumi, gavēnis, roku uzlikšana - pilnvarojuma, uzdevuma došanas zīme. Ārmisijas darbs. Sieviete un viņas kalpošana. UF059a
  Saglabāt    1993-02-26  Bībeles stunda  Ap.d.11.nod. Sākums UF060b
  Saglabāt    1993-02-26  Bībeles stunda  Ap.d.11.nod. Nobeigums UF060a
  Saglabāt    1994-04-15  SKM  15.04.1994 Romas Katoļu Baznīcas mācība Nobeigums UF011b(2)
  Saglabāt    1994-04-15  SKM  15.04.1994 Sākums, Rietumu katoļu baznnīcas mācība UF010a
  Saglabāt    1993-03-17  LBV   Sākums [pilns teksts] UF036a
  Saglabāt    1993-03-17  LBV   Turpinājums [pilns teksts] UF036b
  Saglabāt    1993-03-31  LBV   Turpinājums. 1905.g. laiks Latvijas ev.lut. Baznīcā. [pilns teksts] UF038a
  Saglabāt    1993-31-31  LBV   Arī nobeigums 17.03.1993 [pilns teksts] UF037a
  Saglabāt    1993-03-10  LBV   Arī nobeigums 19.01.1993 UF035b
  Saglabāt    1992-12-7  LBV   LU TF Turpinājums [pilns teksts] UF030b
  Saglabāt    1994-04-15  SKM   Turpinājums Rietumu katoļu baznnīcas mācība UF010b
  Saglabāt    1993-02-17  LBV   Sākums [pilns teksts] UF031a
  Saglabāt    1993-02-17  LBV   Turpinājums [pilns teksts] UF031b
  Saglabāt    1993-01-19  Lekcija   Kristīgajā studentu biedrībā Kristīgās sievietes brīvība UF035a
  Saglabāt    1993-02-10  LBV   Turpinājums [pilns teksts] UF032b
  Saglabāt    1992-11-23  LBV   Latvijas pakļaušana Krievijai. Sākums [pilns teksts] UF026b
  Saglabāt    1992-09-07  LBV   Turpinājums UF016b
  Saglabāt    1993-03-31  LBV   Turpinājums - 19.gds.raksturojumam. 1905.g. LELB [pilns teksts] UF037b
  Saglabāt    1993-04-28  LBV   Arī turpinājums no 21.04.1993 [pilns teksts] UF040b
  Saglabāt    1994-04-22  Bībeles stunda   Valoda. Liturģija, Introits. Nobeigums UF015b
  Saglabāt    1994-04-22  Bībeles stunda   Valoda. Liturģija, Introits. Sākums UF015a
  Saglabāt    1994-04-15  Bībeles stunda   Valoda. 15.aprīlis turpinājums UF013b
  Saglabāt    1993-11-18  Bībeles stunda   Valoda - sākums [pilns teksts] UF014a
  Saglabāt    1993-11-18  Bībeles stunda   Valoda - turpinājums UF014b
  Saglabāt    1993-03-10  LBV   Turpinājums [pilns teksts] UF034a
  Saglabāt    1993-04-14  LBV   Nobeigums - 10.03.1993. Sākums - 14.04.1993 UF034b
  Saglabāt    1993-02-17  LBV   Nobeigums [pilns teksts] UF032a
  Saglabāt    1993-03-03  LBV   [pilns teksts] UF033b
  Saglabāt    1993-04-28  LBV   Turpinājums [pilns teksts] UF040b
  Saglabāt    1994-04-15  SKM   Romas Katoļu Baznīcas mācība Nobeigums UF011b(1)
  Saglabāt    1992-09-21  LBV   Sākums UF019b
  Saglabāt    1994-04-15  SKM   Romas Katoļu Baznīcas mācīb UF011a
  Saglabāt    1994-04-22  SKM   Turpinājums UF012a
  Saglabāt    1993-04-14  LBV   Turpinājums - 1905.g. Latvijā UF039b
  Saglabāt    1993-04-14  LBV   Turpinājums - 1905.g. Latvijā [pilns teksts] UF039a
  Saglabāt    1993-02-10  LBV   Iemesli latviešu pārejai Pareizticībā un atplūdi [pilns teksts] UF038b
  Saglabāt    1994-04-22  SKM   UF012b
  Saglabāt    1994-04-08  Bībeles stunda   Valoda Sākums. 15.aprīlis sākums [pilns teksts] UF013a
  Saglabāt    192-09-14  LBV   Nobeigums UF018b
  Saglabāt    1992-09-21  LBV   Slikta kvalitāte. Turpinājums UF019a
  Saglabāt    1992-09-14  LBV   Turpinājums UF018a
  Saglabāt    1992-09-14  LBV   Nākamās lekcijas sēkums UF017b
  Saglabāt    1992-09-07  LBV   Ievadlekcija nobeigums UF017a
  Saglabāt    1992-09-07  LBV   LU TF Ievadlekcija [pilns teksts] UF016a
  Saglabāt    1992-11-09  LBV   Nobeigums [pilns teksts] UF053b
  Saglabāt    1992-00-00  Homilētika   V.Klīve Lekcija diakonijas kursos UF021a
  Saglabāt    1992-10-05  LBV   Nobeigums UF021b
  Saglabāt    1992-10-05  LBV   Sākums UF020b
  Saglabāt    1992-10-05  LBV   Turpinājums UF020a
  Saglabāt    1994-04-08  SKM   Turpinājums. Pāvests Jānis 23. UF009a
  Saglabāt    1994-04-08  SKM   Pāvests Jānis 23. Nobeigums 8.aprīlis. UF009b
  Saglabāt    1992-10-12  LBV   [pilns teksts] UF022a
  Saglabāt    1992-10-12  LBV   [pilns teksts] UF022b
  Saglabāt    1992-11-16  LBV   Turpinājums [pilns teksts] UF024b
  Saglabāt    1992-10-12  LBV   Brāļu draudzes Vidzemē. Nobeigums Livonija un tās kaimiņi Reformācijas laikā. Turpinājums UF025a
  Saglabāt    1992-11-16  LBV   Sākums [pilns teksts] UF024a
  Saglabāt    1992-10-19  LBV   Turpinājums UF023b
  Saglabāt    1992-10-19  LBV   Reformācijas sākums Latvijā. 1492. 1510. 1554-58. 1582.1522-24.1532-77. Livonijas karš ilga 24 gadus UF023a
  Saglabāt    1994-04-08  SKM   Nobeigums. Pareizticība, Katoļticība UF008b
  Saglabāt    1994-03-18  SKM   8.04.1994 UF008a
  Saglabāt    1994-02-25  SKM   UF003b
  Saglabāt    1994-02-25  SKM   UF004a
  Saglabāt    1994-02-25  SKM   Sākums UF003a
  Saglabāt    1993-11-30  SKM   Psiholoģija Nobeigums UF002b
  Saglabāt    1994-05-13  SKM   Anabaptisms [pilns teksts] UF001b
  Saglabāt    1994-05-06  SMK   Sākums Kalvinismam. Prof.R Feldmanis (reformāti) (lekcijas sākums) [pilns teksts] UF002a
  Saglabāt    1994-02-25  SKM   UF004b
  Saglabāt    -  SKM   UF005a
  Saglabāt    1994-03-18  SKM   UF007a
  Saglabāt    1994-03-03  SKM   Turpinājums UF007b
  Saglabāt    1994-03-11  SKM   UF006b
  Saglabāt    1994-03-11  SKM   UF006a
  Saglabāt    1994-03-11  SKM   Nobeigums + sākums UF005b
  Saglabāt    1992-10-12  LBV   Nobeigums. Reformācijas gaita Latvijā un Rīgā Turpinājums UF025b
  Saglabāt    1993-02-10  LBV   Nobeigums. Reformācijas gaita Latvijā un Rīgā Turpinājums [pilns teksts] UF026a
  Saglabāt    1992-11-02  LBV   Sākums UF049a
  Saglabāt    1992-11-02  LBV   Turpinājums UF049b
  Saglabāt    1992-11-16  LBV   Nobeigums: Sākums: krievu laiki UF048b
  Saglabāt    1992-11-16  LBV   Reformācijas gaita Latvijā. Draudzes hronikas veidošana. Livonijas sabrukums, krievu iebrukšana Vidzemē, Rīgas ieņemšana. Patkula loma. UF048a
  Saglabāt    1992-10-26  LBV   Sākums: Reformācijas gaita Latvijā. Hertmanis Tolgsdorfs, Jezuīts Georgs Elders. Luterāņu garīgais vadonis - Hermanis Samsons (1579-1643). Rekatolizācija Stefana Batorija laikā. [pilns teksts] UF047a
  Saglabāt    1992-10-26  LBV   Turpinājums: 1592.g. karš starp Poliju un Zviedriju. Mēris 1601-1603.g. 1621.g. 16.septembrī Gustavs II Ādolfs ieņem Rīgu. 1629.g. Altmarkas pamiers. Inflantija - Poļu Vidzeme līdz 1772.g. [pilns teksts] UF047b
  Saglabāt    1992-11-30  LBV   Sākums UF050a
  Saglabāt    1992-11-30  LBV   Nobeigums: Brāļu draudzes Latvijā 2.11.1992 UF050b
  Saglabāt    -  Lekcija KSB. LBV   Nobeigums (Kristīgā studentu biedrība) Turpinājums UF035b (cits nr?)
  Saglabāt    1992-10-19  LBV   Reformācijas sākums un gaita Rīgā un Latvijā. Ivana Bargā iebrukums Livonijā. Neliels ieskats latviešu rakstniecībā. 9.11.1992 [pilns teksts] UF053a

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »