Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Māc.J.Šmita fonotēka | Māc.J.Šmita fonotēka Nr.2 | Māc.J.Šmita fonotēka Nr.3 | Māc.U.Fandējeva fonotēka | Māra Pirro fonotēka | Audio | Video

Papldus komentārs: Kasete UF045 / 19.05.1993. 26.05.1993. / Latvijas Baznīcas vēsture / Nobeigums

māc.U.Fandējeva fonotēka

Apraksts kasetei UF045.

19.05.1993.
Atmoda Latgalē.
1864 – 1926 Francis Trasūns izdod latviešu gramatiku poļu valodā.
Lielinieku laiks Latgalē sākās 1917.g.
Sarkanais terors Latgali sasniedza 1918.g. nogalē.
1906.g. Francis Trasūns prasīja apžēlošanu 1905.g. revolucionāriem.

26.05.1993.
Padomju laiks pēc 1917.g. lielinieku apvērsuma.
Pamiers Kampjenā.
Padomju karaspēka invāzija 1918.gada novembrī.
1917.g. decembris līdz 1918.g. 18.februāris
Ādams Jende.
Terors Latvijā no latviešu lielinieku puses.
Konfesori – kas izcietuši mokas un slimības cietumos.
1918.g. 18.novembris – Latvijas Republikas proklamēšana.
Lielinieku virzīšanās uz priekšu.
Cēsu kaujas.
Latvijas pagaidu valdība reorganizē konsistorijas darbību.
1919.g. 26.septembris.
1921.g. 21.oktobris – likvidē Vidzemes konsistoriju.
Virsvalde – 9.locekļi: 6 latvieši, 3 vācieši.
1919.g. 27.oktobris – pagaidu nolikums par draudžu padomēm.
Pēckara pasts.
1920.g. sākumā bija tikai 56 mācītāji Vidzemē.
20.aprīlī mācītājs Irbe (Irbes brāļa dēls).
1) Baznīca ir autonoma;
2) Sinodāla iekārta
3) Episkopālā iekārta
 a) 4 bīskapijas ar 4 bīskapiem. Rīgas bīskaps ir virsbīskaps;
Principā projekts pieņemts.
Pēc viena mēneša līdzīga sinode Vidzemē.
Maldonis nolasa lēmumu.
Irbe – paskaidrojums.
Sinodāli episkopāla iekārta.
Pēc 2 gadiem – 2.sinode.
Sprediķi teica prāvests K. Irbe.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »