Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Māc.J.Šmita fonotēka | Māc.J.Šmita fonotēka Nr.2 | Māc.J.Šmita fonotēka Nr.3 | Māc.U.Fandējeva fonotēka | Māra Pirro fonotēka | Audio | Video

Papldus komentārs: Kasete UF039a / 14.04.1993 / Latvijas Baznīcas vēsture / Turpinājums - 1905.g. Latvijā.

māc.U.Fandējeva fonotēka

Apraksts kasetei UF039a

Lekcija 1993.g. 14,aprīlis


1905.g. Latvijā – apskata nobeigums.

Vācieši 1905.g. uzskata par latviešu rakstura iztrakošanos.

Latvijas Baznīcas vēsture grib kavēties pie šiem notikumiem, pie mūsu tautas garīgās dzīves.

Zemes paņemšana.

Sievietes aktivitātes paaugstināšanās.

Revolūcijā esot nogalinātas 635 personas, ievainotas – 936.

9627 uzbrukumi.

895 dedzināšanas.

144 izlaupītas degvīna pārdotuves.

2041 pakārts (soda ekspedīcija).

435 pils.

385 lauki

84 saimniecības

37 skolotāji

128 kara lauku tiesa.

112 Kurzemē

Plaša emigrācija

1843 gada ceļošana uz „silto zemi”


Ļoti lielu ierosmi deva 

Bija izdarījis Krišjānis Voldemārs

Toropecu draudze.

Jeļskā.

Jekatrinburgā.

Zlatorestā.

Tiflisā.

Tamska.

Taboļska.

Jeņisejas – Lejas Bulanka.

Fricis Bārda.

Teodors Zeiferts (Olaines draudzes perminders, ērģelnieks).


1905.g. manifests – ticības brīvību.

Rekonversija – konfesionālie atplūdi.

30 000 rekonvertīti luterismā.

1905.g. iezīmē Latvijas Ev.lut. baznīcas veidošanos ar dažiem ļoti iezīmīgiem notikumiem.

Sv.Nikolaja baznīca un draudze.

1849.g. pilsētas draudze atdalīta kā patstāvīga draudze ar savu mācītāju. 

1904.g. likts pamats jaunajai pils. Baznīcai.

Jānis Reinhards 1907.g. pabeigta, 7.novembrī iesvētīta.

1906.g. draudzē saimniecības lietas pārvalda 5 padomes locekļi un 12 draudzes pilnvarnieki. 

Pakļauta gubernatoram. Tāda pati draudze izveidojās sv. Annas draudze Liepājā, arī pakļauta gubernatoram. 

Cēsu pilsētas draudze – patstāvīga latviešu draudze. 

Fricis Bārda „Domas par reliģiju”.

Ticis plaši pārrunāts par dažādām lietām.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »