Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Māc.J.Šmita fonotēka | Māc.J.Šmita fonotēka Nr.2 | Māc.J.Šmita fonotēka Nr.3 | Māc.U.Fandējeva fonotēka | Māra Pirro fonotēka | Audio | Video

Papldus komentārs: Kasete UF033a / 3.03.1993 / Latvijas Baznīcas vēsture / Sākums.

māc.U.Fandējeva fonotēka

Apraksts kasetei UF033a

1993.g. 3.marts Trešdiena (Lielā lūdzamā diena).
Adoptianisms

1030.g. Tērbata tika nosaukta par Jurjevu.

1180.g. Tālavieši krievu iebrukuma laikā tika nokristīti pareizticībā.

Ap 1800to gadu Verhņevustinskas pastorāts Versvas apriņķī, tagad Izborskas apriņķis. 

Vendau un Vindau

[Wendau - Võnnu]

[Windau - Ventspils]

Pīiri – Saar

Mācītājs Kaibers

Kastera muiža

1813.g. Aleksandra I laikā ap Pečoru vietu, kas bija tuvu igauņu apdzīvotajām vietām.

Dmitrijs Gumiļevskis. 

Filarets – īstais latviešu un igauņu pārvīlējs pravoslavībā.

1841-1848.g. – Rīgas Pareizticīgās baznīcas bīskaps. 

Ģenerālgubernators Golovins 1845-1848 – Baltijas gubernators.

1825-1837.g. – Varšavas gubernators. 

1867.g. Krievija pārdeva ASV par 7 milj. dolāriem.


Uvarovs – iesniedz memorandu – jāslēdz Tērbatas Universitātes Teoloģijas fakultāti.

1845.g. – smagas neražas un bada gads.

Konvertīti – pāriešana pravoslavībā.

Dāvids Balodis – hernhūtietis – priestera Mihailova palīgs. 

1846.g. – Filaretsieved amatā D.Balodi – 7322 luterāņi tiek piegriezti pravoslavībai.

Dāvida Baloža tēvs – nācis pie turības, bet konflikts ir izskaidrojams ar drausmīgo varmācību pret zemniecību. 

Tēvs un māte daudz fiziski cietuši. 

Vecais Kukstiņu (Riekstiņu) saimnieks kļuva par draudzes pērminderi. Pieslējās Brāļu draudzei.

Mācītājs Štāls – naidīgs pret Brāļu draudzēm. 

Ap 1840.g. Dāvids Balodis ir Rīgā un darbojas kā galdnieks. 

Rīgā – divas atšķirīgas grupas:

a) diakoni;

b) vietējo tradīciju ļaudis.


Mācītājs Treus – Jāņa draudzes mācītājs 1822-1846.g. 

Kara dienestu izdienējušie bija lielā mērā apkrievoti, pravoslavizēti.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »