Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Māc.J.Šmita fonotēka | Māc.J.Šmita fonotēka Nr.2 | Māc.J.Šmita fonotēka Nr.3 | Māc.U.Fandējeva fonotēka | Māra Pirro fonotēka | Audio | Video

Papldus komentārs: Kasete UF031 / 17.02.1993 / Latvijas Baznīcas vēsture / Sākums.

māc.U.Fandējeva fonotēka

Apraksts kasetei UF031

Zviedrijas ķēniņš Kārlis IX. 

1621.g. – kad Gustavs Ādolfs ieņēma Rīgu, vācu muižniekiem tas nepatika.

19.gds. pirmā puse – tiekšanās pēc izglītības strauji auga. 

1848.g. valdība atļāva zemniekiem pārvietoties uz pilsētām.

Jaunais Stenders – 1805.g.

1864.g. – Ferdinands Valters – pārmetums vācu muižniecībai pārvācotības jautājumā.

Luteriskā ortodoksija.

a)Filipi (ebrejs);

b)Teodozijs Harnaks;

Atspoguļojās Baznīcas dzīvē - izšķīrēja cīņa pret hernhūtismu.

1849.g. - Vidzemes sinode vienbalsīgi pārtrauc sadarbību ar Brāļu draudzi. 

1860.g. – Brāļu draudzes pārtrauca savu vispārējo veidu un iekļāvās Luteriskajā baznīcā. 

Cīņa pret pagānisma paliekām.

Kaupenhauzena vizitācija – vēršas pret māņu ticību un blēžu ticības izpausmēm. 

19.gds. – 40-50.g. turas pie senču ticējumiem.

Mājnieki aizbēguši, lai nebūtu jārādās mācītājam.

Anemisms – vairīšanās no ļaunajiem gariem.


19.gds. garīgā rakstniecība –

Augusts Bīlenšteins (1826-1907) palīdz Kārlis Roberts Auniņš – ļoti apvācojies. 

1898.g. - pēdējā Bībeles redakcija. Kārlis Ludvigs Lešbrants.

Kārlis Kristiāns Ulmans – bīskaps. (šeit bīskaps ir tituls)


1793-1871.g. sākumā mācītājs Krimuldā un Pēterupē. 

Galvenais darbs – evaņģēliski luteriskās palīdzības kases nodibināšana visas Krievijas mērogā. 1859.g. Trīs gadu laikā – 3 miljoni zelta rbļ.


Bīskaps Ferdinads Valters 1801-1869.g. mācītājs Ādažos, vēlāk Valmierā. 1855-64.g. Vidzemes superintendants. 

Jānis Cimze 1814.g.-1881.g. 20.12. Apglabāts Lugažu kapsētā, pedagogs un mūzikas kopējs. 1830- mājskolotājs Rojas muižā. 1834.g.- Vidzemes sinode nolemj atvērt Vidzemes skolotāju semināru. 

Vaisenfelsas skolotāju seminārs. 

1839.g. atgriežas Vidzemē. 22.novembrī Cimze atver Vidzemes skolotāju semināru Valmierā, vēlāk ir Valkā. 

Cimzieši – krietni skolotāji, ne bez tieksmes uz pārvācošanos.

Kora dziedāšanas pamati. 

Latviešu teologi – 19.gds. sākumā uzrādot līdz 1850.g. ir 7, bet par mācītājiem top tikai 3 un viens Krievijā. 


Juris Neikens (1826-1868)

Krišjānis Dzirne (1820-1896)

Jānis Zakranovičs (1836-1908) – konsistorijas loceklis.

Dikļu muiža, Bauņu muiža, Rūjiena. Tikai mūža beigās Latvijā.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »