Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Tauta Baznīcas priekšā

Feldmanis R. Tauta Baznīcas priekšā

Tauta Baznīcas priekšā1.Baznīcas eksistences attaisnojums nav vienīgi viņas vēsturiskajā dotībā, bet uzdevumā, kāds viņai jāpilda tagadnē. Baznīcas uzdevums nav tikai saglabāt Kristus Evaņģēlijā, bet iedzīvināt to tai laikā un tai tautā, kurā viņa aicināta darboties. Tādēļ Baznīca un tauta ir nešķirami saistītas: Baznīca izbeidz būt Baznīca, ja no tās aiziet tauta.

2.Tagadējā situācijā tautas un Baznīcas attiecības nav normālas: tauta vēl nav aizgājusi no Baznīcas, bet arī vairs nav Baznīcā – tauta stāv Baznīcas priekšā. Tas ir īslaicīgs pārejas stāvoklis: tauta vai nu aizies no Baznīcas, vai ieies tajā, Baznīca vai nu pēc šī pārbaudījuma kļūs stiprāka, vai būs lemta pelnītai bojā ejai.

3.Neatkāpties no savas līdzšinējās nostājas un tas ir: noraidīt visus tautas pārmetumus Baznīcai un ieņemt nosodītājas un prasītājas viedokli pret tautu Baznīca var vienīgi tad, ja viņas patreizējā nostāja ir nekļūdaina un nevainojama.

4.Mūsu tautas un Baznīcas kopības iziršanā vainojama arī Baznīca pati. Tādēļ tā nevar palikt nemainīgā pasīvas līdzšinējās tradīcijas un iekārtas saglabātājas (t.s. apliecības Baznīcas) nostāja.

5.Lai panāktu tautas un Baznīcas vienības atjaunošanu, Baznīcai jābūt aktīvai novecojošos formu revidētājai un jaunu ierosinājumu devējai.

6.Mūsu Baznīcas vadība ieņēmusi pārsvarā pasīvas atbildētājas, ne aktīvas rosinātājas nostāju. Šāda nostāja neatbilst Baznīcas patreizējam uzdevumam un netieši veicina Baznīcas cieņas mazināšanos tautā.

7.Jāceļ mācītāju atbildības apziņa. Tas nav panākams ar priekšrakstiem un sodiem, bet vienīgi ar mācītāju brīvprātīgu saslēgšanos uz savstarpējas draudzības un kopējas solidaritātes pamatiem dibinātā kustībā.

8.Šādas kustības radīšana nav atliekama uz citu, vēlāku laiku, jo tieši tagadējais pārkārtojumu un pārmaiņu laiks ir vispiemērotākais jaunu uzskatu tapšanai, bet miera apstākļi izmantojami to iesakņošanai un nostiprināšanai.

9.Lai novērstu Baznīcas vienības sašķelšanu, šī kustība nedrīkst nostāties pret Baznīcas vadību, bet tai jādarbojas paralēli, pēc luteriskā principa: “ecclesiola in ecclesia” (Baznīca Baznīcā). 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »