Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Ķuzule S. Iesvētīta Lutera Akadēmija. // Svētdienas rīts. – 2000. – 13. maijs. – Nr. 18 (1369). – 3.lpp.

Ķuzule S. Iesvētīta Lutera Akadēmija. // Svētdienas rīts. – 2000. – 13. maijs. – Nr. 18 (1369). – 3.lpp.
 

Iesvētīta Lutera Akadēmija

Pēc Lutera Akadēmijas iesvētīšanas arhibīskapu Jāni Vanagu sveic daudzu mācītāju garīgais tēvs un skolotājs profesors Roberts Feldmanis. Lutera Akadēmija ir arī viņa sapņa īstenojums.
 
  
Jāņa Sarkaņa foto