Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Dievs nav jāredz un jādzird – Dievs ir jājūt. Pierakstījusi Dž. Grebzde // Vakara Ziņas - 1995. – 6. Septembris. – 16. – 17..lpp.

Dievs nav jāredz un jādzird – Dievs ir jājūt. Pierakstījusi Dž. Grebzde // Vakara Ziņas - 1995. – 6. Septembris. – 16. – 17..lpp. DIEVS NAV JĀREDZ UN JĀDZIRD – DIEVS IR JĀJŪT Jēkaba kapu teritorijā līdzas Lielajiem kapiem ar skatu uz Mēness ielu atrodas maza baznīciņa. To nevar neievērot tie, kuri ik rītus ved pastaigā savus bērneļus un četrkājainos draugus. Kādu laiku kapos atbalsojās āmuru klaudzieni, jo baznīca bija pārvērsta par zārku darbnīcu.
 

Bet katrai ķecerībai reiz pienāk gals.

Nu jau labu laiku tā atdota dievlūdzēju, neredzīgo un nedzirdīgo ļaužu rokās. Šodien „Vakara Ziņas” sarunājas ar baznīcas draudzes mācītājiem Māri Santu un Gundaru Bērziņu.

Māris Sants:—Bija 1991. gada pavasaris, kad teoloģijas "profesors Roberts Feldmanis, kas ir Latvijas kristiešu liela autoritāte, paziņoja, ka Jēkaba kapu teritorijā atrodas evaņģēliski luteriskā Kristus draudzes baznīca, kam beidzot jāatsāk kalpot Dievam un cilvēkiem.

Iļjičs noskatās, kā baznīcā naglo zārkus

Pirms tam te bija Pokrova kapu kantoris un zārku darbnīca. Vajadzēja izstaigāt krustu šķērsu ceļus, kamēr šo baznīcu beidzot atguvām. Pirmo reizi, kad ienācām baznīcā, mūsu priekšā pavērās baisma aina. Visa telpa bija sadalīta vairākās mazās telpās. Altāra vieta bija aizmūrēta, bet pie mūra sienas, pašā vidū atradās uzkārta Ļeņina bilde. To es ar lielu prieku noplēsu. Izveidojām improvizētu altāri, un baznīca sāka kalpot tiem, kas pēc tās bija izslāpuši.

Gundars Bērziņš: — Šeit kalpo arī profesors Roberts Feldmanis, kas ir šis draudzes mācītājs. Kristus draudze darbu sākusi jau neatkarīgas Latvijas laikā. To dibinājis neredzīgais mācītājs Augusts Grigors, kas draudzei paguva nokalpot tikai četrus mēnešus, jo traģiski gāja bojā.

Profesora Feldmaņa pirmā un pēdējā draudze


Profesors Feldmanis kalpojis Kristus draudzei jau studenta gados. Šai draudzei nekad nav piederējusi sava baznīca. Tā vienmēr īrējusi citu baznīcu telpas,- to skaitā arī pašreizējo koncertzāli „AVE SOL”. Vēl arvien šīs telpas nav atdotas baznīcai. Šobrīd tai nav arī nevienas draudzes, kas reāli uzņemtos atbildību par baznīcas atjaunošanu.

Profesora Feldmaņa vadībā sākās Kristus draudzes baznīcas atjaunošana. Daudz palīdzēja mācītāja Grigora mazmeita Ligita Ozola, kas šobrīd ir draudzes priekšniece. Profesoram Feldmanim, kam nupat nosvinējām 85 gadskārtu, tā ir pirmā un arī, kā viņš pats saka, pēdējā draudze mūžā. Katru svētdienu astoņos no rīta profesoru Feldmani var dzirdēt Kristus draudzes namā, kas atrodas Mēness ielā. Mūsu draudze dalās divās daļās: vieni apmeklē kapellu, kas atrodas neredzīgo pansionātā Strazdu muižā, citi nāk pie mums.

Māris: Baznīcas atjaunošanas darbi nav veikti tikai par draudzes naudu, jo kādi līdzekļi gan var būt pensionāriem?

Pirmie ziedojumi no Vācijas

Mums palīdzēja cilvēki no Vācijas ar pirmajām 1000 markām, pamatziedojumus vāca arī Lutera apvienība. Vairākas Holandes baznīcas ziedoja svētdienas kolektes un šo naudu uz Rīgu atveda Holandes Evaņģēliski luteriskās baznīcas koris. Diemžēl Depozītu bankā pazuda Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības dāvātie tūkstoš lati. Arī latvieši nesavtīgi ziedojuši personīgos līdzekļus. Dievs viņiem to atmaksās.

Vēl līdz ziemai daudz jāpadara
 Mēs vēlamies atjaunot arī veco Jēkaba kapu teritoriju un iežogot to ar sētu un vārtiem. Vēlētos, lai arī Vidzemes priekšpilsētas komunālās saimniecības priekšnieks Dāvis Auzuleja, kas vēl nesen palīdzēja baznīcas atjaunošanas darbos, pildītu savu pirms gada doto solījumu par būvgružu izgāztuves likvidēšanu kapu teritorijā. Varbūt viņš to varētu izdarīt sakarā ar „Tēvzemes un Brīvības” priekšvēlēšanu aktivitātēm?


 

Māris: —Netikla ir tā ārkārtīgā postaža, kas paveras kapos. Apzināti Lielajos kapos izpostīta latviešu apbedījumu daļa. Vēl nesen pat kapi nedrīkstēja atgādināt par tautas vēsturi. To, kas ir saglabājies, piemēram, Broces pieminekli un citus, mēs sakopsim un turēsim godā.


 

Neredzīgie un nedzirdīgie ļaudis pulcējas Kristus baznīcā

Te nevienam nav aizliegts nākt un klausīties Dieva vārdus.

Pagājušajā gadā svinējām četru gadu jubileju. Sāku te kalpot 1991. gada Zaļajā ceturtdienā, kad te notika pirmais dievkalpojums. Pie mums uz dievkalpojumiem nāca arī citu konfesiju pārstāvji. Visi bija izslāpuši pēc Dieva vārda. Nesen mūsu draudzei pievienojās arī nedzirdīgie ļaudis.

Gundars: — Man nav īpašu ilūziju, ka viss tiks atjaunots un latviešu tauta kļūs par kristīgu tautu. Šobrīd vārds „garīgums” tiek lietots, staipīts un cilāts uz visām pusēm, ietverot šajā jēdzienā visas austrumu gudrības, mēģinot tās ļoti moderni miksēt kopā ar to garīgumu, ko mēs saprotam kā kristīgās vērtības. Visam pāri veļas liels vilnis; mēs varam cilvēku no šā viļņa tikai pasargāt vai izraut laukā. Ne jau mēs tie darītāji, bet gan Dievs,

Māris: — Nopietnos mūsu tautas vēstures krustpunktos baznīca vienmēr nākusi tautai palīgā. Pateicoties brāļu draudzei, tauta izķepurojās no vācu jūga.

Baznīca — tautas saliedētajā

Brāļu draudzes audzināja pirmos baznīcas vadītājus, kas sevi apliecināja par spējīgiem tautas garīgiem vadītājiem. Kas palīdzēja tautai bēgļu gaitās pēc 1914. gada? Pirms lielinieku apvērsuma 1917. gadā Pēterburgā notika pirmā latviešu mācītāju konference. Toreiz vēl nebija neatkarīgas Latvijas valsts, bēgļu gaitās devās 700 tūkstoši latviešu. Toreiz tā bija trešā daļa visas tautas. Diemžēl lielinieku apvērsums un komunistiskā domāšana vēlākajos gados nodarīja lielu postu. Arī barikāžu laikā baznīcas bija pārpildītas, tajās notika 22 dievkalpojumi diennaktī. Varbūt cilvēkus vienos nabadzība, kas šobrīd valda? Vai būtu jāgaida vēl lielāka nelaime par to, kāda šobrīd viņus jau piemeklējusi? Cilvēki ir apjukuši, nesaprašanā, ir nabagi, viņiem nav ko ēst, pašnāvību un noziegumu skaits audzis. Nelaime klauvē pie durvīm, un nevajag gaidīt, ka nāks vēl kas šausmīgāks. Lai Dievs sargā mūsu brīvību un to, ka esam patstāvīga tauta.

Kāpēc „Vakara Ziņas” nelasa Māris...

To visu es stāstu avīzei, kuru nelasu. Esmu pāris reizes to pārskatījis. Neesmu ne labāks, ne sliktāks, esmu tāds kā visi. Jūsu avīzei to stāstu tāpēc, ka man tas ir ļoti svarīgi, jo runāju par Kristu un par Dievu. Kāpēc negribu lasīt šo avīzi? Man, tāpat kā jebkuram zemes grēciniekam, daudz kas saistās ar grēku. Tā ir vardarbība, sekss, tā ir sensācija, ko vajag dabūt par katru cenu. Cilvēki, kas nāk uz baznīcu, to negrib apzināti.

Gundars:— Lasu „Vakara Ziņas” vienu reizi nedēļā. Mani interesē sludinājumi par iespējām iegādāties dažādas baznīcas lietas.

... un Gundars?

Jā, esmu redzējis arī „vakara meitenes” un modes lietu — horoskopus. Šīs lētās lietas ir dabiskais pagānisms. Vajag atņemt cilvēkiem baznīcu un ticību, un tad mēs pieredzēsim vēl lielākas briesmas. Pēc horoskopiem un zīlēšanas saloniem vienmēr būs pieprasījums. Ja saliekam kopā visus horoskopus, kas publicēti Latvijas avīzēs, pārliecināsimies par to atšķirību. Es šajās muļķībās negribu ieskatīties pat joka pēc. Jo tas, ko man apsola Dievs un Kristus, ir šā mirkļa, ikdienas dzīvā Dieva vadība, kas mani ved cauri manām ciešanām un grūtumiem, pat ja paredzami strīdi ar blondiem cilvēkiem (pēc horoskopa pareģojuma). Mana dzīve ir Dieva rokās, nevis ierakstīta zvaigznēs, ar kuram manipulē dažādi viltnieki, prātvēderi vai bezkaunīgi grēcinieki. Brīvība, ko man dod Kristus, ir dārgāka par mirkli, ko es joka pēc veltīšu, ielūkojoties šajos horoskopos. „Vakara Zinas” pajautāja, vai inkvizīcijas laikā avīze būtu pirmā, ko sadedzinātu uz sārta. Māris atbildēja: — Inkvizīcija nepieder pie kristietības. Tas bija laiks, kad kristietība mēģināja kļūt par pasaules vērtību.

Viņš turpina: — Cilvēks, kas kļuvis par kristieti, vairs nav likteņa pabērns. Neredzīgiem cilvēkiem ir tādas pašas spējas kā redzīgajiem.

Malā atstumtie likteņa pabērni

Iespējas gan mūsu sabiedrība šiem cilvēkiem nav garantējusi. Esmu redzējis neredzīgu cilvēku, kas lāpa drēbes un ada. Mēs bieži domājam, ka cilvēki ar psihiskām nelaimēm ir nepilnvērtīgi. Katrs ir Dieva bērns un tā ir vienīgā īstā pilnvērtība. Mūsu attieksme pret invalīdiem ir stulba, komunisma uzspiesta.

Labāk nogrūst no acīm, lai tos neredzētu, ielikt viņus Strazdumuižā un vecos ļaudis aizsūtīt uz pansionātiem. Viņi ir nepilnvērtīgi, jo nevar pastrādāt. Mazos bērnus prom uz nedēļas bērnudārzu, lai netraucē, jo viņi vēl nevar celt komunismu. Paralizētie jāizolē no sabiedrības, lai viņi vispār netiek ārā no mājas, jo tie rada neērtības mums, veselajiem. Mēs joprojām uz šiem cilvēkiem raugāmies ar baismīgu skatu, ar riebumu. Skandināvijas valstīs ir likumi, kas aizliedz celt sabiedrisku celtni, kurā nevar iebraukt ar invalīdu ratiņiem, un kas aizliedz pilsētas ielās atrasties luksoforam bez skaņu signāla neredzīgajiem.

Dievs pārbauda, cik liela ir mūsu žēlsirdība

Uzskatu, ka šādiem skaņu signāliem jābūt visās ielās, jo neredzīgi cilvēki nav iesprostoti tikai Juglā, viņi vēlas aizbraukt arī uz kapiem pie saviem tuviniekiem.

Cik bieži auto nobremzē neredzīgam cilvēkam pie kājām, jo braucējs taču steidzas un nav ievērojis, ka cilvēks ir neredzīgs. Mēs šobrīd nemākam būt otram blakus, kad ir grūti. Dievs ir gribējis šos cilvēkus. Viņš tos dod mums par zīmi, lai mēs mācītos, žēlsirdību un lai redzētu, ka mūsu dzīve nav mūžīga. Dievs dziedē visas likstas, viņam viss iespējams, tāpēc cilvēki meklē ceļu pie Dieva,

Cilvēks, kas atnāk uz baznīcu, nestaigās vairs dziedādams, priecādamies un smiedamies dažādus maldu ceļus, lai pēc tam nokļūtu ellē.

Gundars: — Man ir divdesmit pieci gadi. Esmu beidzis astoņas klases 77. vidusskolā, trīs gadus mācījies par vīriešu virsdrēbju drēbnieku 16. arodskolā, bet šobrīd esmu Teoloģijas fakultātes trešā kursa students. Kalpoju Kristus evaņģēliski luteriskajai draudzei un Ādažu baznīcas draudzei. Esmu precējies. Ar sievu esam no vienas draudzes. Izsūdzam viens, otram savus grēkus, kā tas pieklājas kristīgā ģimenē. Tā ir lieliska iespēja vienam otru mīlēt, piedot, cienīt un atbalstīt.

Bieži lielākā ģimenes problēma ir tā, ka laulātie par visu neizrunājas. Problēmas krājas un pieaug, un pēc kāda laika laulātie draugi saprot, ka viņiem nav nekā kopīga.

Kristietim nav jābūt Dieva advokātam, mēs varam tikai liecināt par viņu.

Māris: — Man ir divdesmit deviņi gadi. Esmu precējies, man ir trīs bērni. Pēc izglītības esmu matemātikas pedagogs, un esmu pabeidzis Universitātes Teoloģijas fakultāti. Strādāju par mācītāju Kristus evaņģēliski luteriskajā baznīcā un esmu Luteriskās baznīcas Diakonijas vadītājs.

Pēdējais rokas spiediens pirms aiziešanas mūžībā

Kalpoju arī Stradiņa slimnīcā. Vēlos cilvēkam atrasties līdzās dzīves jēgas pārvērtēšanas brīdī, savu viedokli nevienam neuzspiežot. Ar slimnīcas galvenā ārsta Heinriha Runda un slimnīcas kolektīva atbalstu man šāda iespēja ir dota. Slimnīcā ir kapella, kurā katru dienu notiek dievkalpojumi.

Kristieši ir vienas ģimenes locekļi

Mani ļoti interesē cilvēku attiecību sakārtošanas jautājumi. Es vēlos saprast otru cilvēku. Man patīk cilvēkus pētīt, runāt ar viņiem, būt viņiem līdzās. Daži apgalvo, ka kristieši nav vientuļi, jo viņiem esot Dievs. Visdziļākajā būtībā Dievs aizdzen vientulību. Cilvēki — tā ir sabiedrība. Viņi doti cits citam, lai rūpētos un mīlētu. Kristieši ir mani ģimenes locekļi. Tas ir Dieva brīnums.

Džovita Grebzde


 
 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »