Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Reča I. Ziņas: Piemin profesoru Robertu Feldmani. // Svētdienas rīts. – 2007. – 2. jūnijs. – Nr.20 (1705). – 3.lpp.

Reča I. Ziņas: Piemin profesoru Robertu Feldmani. // Svētdienas rīts. – 2007. – 2. jūnijs. – Nr.20 (1705). – 3.lpp. 

Piemin profesoru Robertu Feldmani

Inga Reča

Pirmdien, 28. maijā, Katlakalna baznīcā uz piemiņas vakaru Roberta Feldmaņa nāves dienā kuplā skaitā pulcējās gan viņa draudžu locekļi no Mežaparka, Katlakalna, Olaines un Krusta draudzēm, gan garīgie dēli un meitas, gan tie, kuriem profesora un mācītāja Roberta Feldmaņa vārds ir vien leģenda.

Jau piecus gadus Profesors ir Mūžībā, bet viņa devums Baznīcai un garīgais mantojums joprojām tiek ne tikai glabāts, bet arī apgūts — izveidota mājas lapa www.robertsFeldmanis.lv, kurā var iepazīties ar mācītāja sprediķiem - gan lasīt, gan dzirdēt profesora balsi, iepazīties ar viņa teoloģiskajiem rakstiem, gan skatīt fotogrāfijas un videoierakstus, lasīt atmiņas, publikācijas utml.

Piemiņas vakarā atvēršanas svētkus piedzīvoja mācītāja Ilmāra Rubeņa grāmata „Roberts Feldmanis - misionārs.” Top arī plašāks materiāls, kurā tiks apjēgts Roberta Feldmaņa garīgais mantojums.

Piemiņas vakara aizkustinošs brīdis bija mācītāja Agra Sutras lasītais profesora sprediķis un lūgšana. Kā allaž, informācijas un apjēgsmes bagāts bija mācītāja Gunta Kalmes priekšlasījums „Roberts Feldmanis - mūsu Baznīcas ārmisijas stratēģis.”

Vakara noslēgumā visi klātesošie pulcējās kopīgam fotouzņēmumam, bet Katlakalna draudze mācītāja Māra Ziemeļa vadībā bija sarūpējusi sadraudzības cienastu, pie kura ļaudis varēja dalīties atminās par vienu no mūsu Baznīcas izcilākajām personībām, kura klātbūtne ietekmēja tik daudzus un tik daudziem bija par svētību.


 


 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »