Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Barkāns E. Piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. // Svētdienas rīts. – 1998. – 7. novembris. – Nr.21 (1300). – 1. - 2.lpp.

Barkāns E. Piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. // Svētdienas rīts. – 1998. – 7. novembris. – Nr.21 (1300). – 1. - 2.lpp.

 

Piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotie LELB garīgā amata veicēji —

arhibīskaps Jānis Vanags, Dr. Roberts Feldmanis,

prāvesti Māris Ludviks un Modris Plate.

Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, tas dabūs algu. (1. Kor. 3, 14)

Apsveicam LELB arhibīskapu Jāni Vanagu, Kandavas iecirkņa prāvestu Māri Ludviku, Sēlpils iecirkņa prāvestu Modri Plāti, virsmācītāju Dr. Robertu Feldmani un ALELDA prāvestu emeritus Arnoldu Grosbahu, saņemot Latvijas valsts augstāko apbalvojumu — Triju Zvaigžņu ordeni.

LELB Konsistorija, izdevniecība un redakcija Svētdienas Rīts

Triju Zvaigžņu ordeņa dome īsi pirms 18. novembra paziņojusi 150 personu vārdus, kuras apbalvotas ar Triju Zvaigžņu ordeņa šķirām un goda zīmēm. Augstos apbalvojumus pasniegs 17. novembrī Nacionālajā teātrī.

Ordenis garīgajiem vadītajiem

Starp apbalvotajiem ir arī luterāņu garīdznieki:

* ar II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni apbalvots LELB arhibīskaps Jānis Vanags;

* ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni apbalvoti teologi Māris Ludviks (LELB Kandavas iecirkņa prāvests) un Modris Plate (LELB Sēlpils iecirkņa prāvests);

* ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni apbalvots teologs, virsmācītājs Dr. Roberts Feldmanis;

* ar V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni apbalvots teologs Arnolds Grosbahs (Austrālijas latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības (ALELDA) prāvests emeritus).

LELB arhibīskapu Jāni Vanagu apbalvošanai izvirzījis Triju Zvaigžņu ordeņa domes loceklis, mācītājs Juris Rubenis un daži 6. Saeimas deputāti. Prāvestus Māri Ludviku un Modri Plāti apbalvošanai izvirzījis ordeņa domes loceklis, mācītājs Juris Rubenis. Visi trīs apbalvošanai ieteikti ar vienu centrālo motivāciju — kā cilvēki, kuri reāli jau astoņdesmito gadu beigās, riskējot gan ar brīvību, gan mantu, iestājās par Latvijas valsts neatkarību.

Virsmācītāju Dr. Robertu Feldmani apbalvošanai ieteicis LELB arhibīskaps Jānis Vanags par mūža ieguldījumu viņa kalpošanas darbā.

Prāvestu emeritus Arnoldu Grosbahu apbalvošanai ieteikuši ALELDA garīdznieki un draudzes — arī par mūža ieguldījumu. Arnolds Grosbahs vairāk nekā 30 gadu kalpojis Austrālijas latviešu kopienai, dibinot šeit latviešu draudzes un ap tām vienojot trimdiniekus.

Apbalvoto vidū ir arī Romas katoļu Baznīcas Rīgas Metropolijas metropolīts, arhibīskaps Jānis Pujats (apbalvošanai ieteikuši daži 6. Saeimas deputāti), kas apbalvots ar II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, un teologs, Romas katoļu Skaistkalnes draudzes prāvests Jānis Zviedrāns (apbalvošanai ieteikusi Bauskas rajona Skaistkalnes pagasta padome), kas apbalvots ar V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Arhibīskapus Jāni Vanagu un Jāni Pujatu apbalvošanai ieteikuši vieni un tie paši 6. Saeimas deputāti — Antons Seiksts, Pēteris Keišs, Kārlis Leiškalns, Jānis Ābele, Jānis Bunkšs un Kristiāna Lībane.

Ordenis laicīgajam vadītājam

Ar mūsu valsts augstāko apbalvojumu — I šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un ordeņa ķēdi apbalvots Valsts prezidents Guntis Ulmanis. Viņu apbalvošanai izvirzījis LELB Konsistorijas prezidijs (nevis LELB arhibīskaps Jānis Vanags viens pats, kā tas šajās dienās izskanējis mūsu valsts centrālajos masu medijos).

Augstā apbalvojuma piešķiršana Valsts prezidentam motivēta ar viņa darbību prezidenta amata laikā, kad mūsu valsts atradusies nozīmīgu un smagu pārmaiņu procesā. Neraugoties uz kritiku, ko saņēmis Valsts prezidents, viņa prezidentūras laikā Latvija piedzīvojusi arī daudz pozitīvu un uzteicamu panākumu.

Elmārs Barkāns

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »