Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Gintere S. LU Teoloģijas fakultātes 10 gadu jubileja. // Svētdienas rīts. – 2000. – 18. novembris. – Nr. 43 (1394). – 3.lpp.

Gintere S. LU Teoloģijas fakultātes 10 gadu jubileja. // Svētdienas rīts. – 2000. – 18. novembris. – Nr. 43 (1394). – 3.lpp.

LU Teoloģijas fakultātes 10 gadu jubileja

8. novembrī savas atjaunošanas 10 gadu jubileju svinīgi atzīmēja Teoloģijas fakultāte. Latvijas Universitātes sastāvā to atjaunoja 1990. gadā uz Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Teoloģijas Semināra bāzes ar tā toreizējiem pasniedzējiem, studentiem, bibliotēku, telpām un citiem resursiem. Sākotnēji fakultāte atradās Deglava ielā sv. Pāvila draudzes telpās.

10 gadu laikā LU Teoloģijas fakultāte (TF) ir nogājusi garu un visai sarežģītu attīstības ceļu. No luterāņu Baznīcā pamatotas un uz tās kadru sagatavošanu orientētas augstākās teoloģiskās mācību iestādes, kurā mācībspēki pamatā bija LELB mācītāji un kurā iestājoties tika prasīta draudzes piederība, desmit gadu laikā TF ir izveidojusies par ekumenisku teologu un reliģijas zinātnieku akadēmiskas izglītības iestādi, neatkarīgu no Baznīcas.

Fakultātes 10 gadu jubilejas svinības iesākās ar svinīgu sanāksmi LU Mazajā Aulā, kurā atklāšanas uzrunu teica TF iepriekšējais dekāns Dr.hc. Vilis Vārsbergs, aplūkojot Bībeles izteikumus par 10 gadiem. Tam sekoja pašreizējā TF dekāna Dr. Jura Cālīša runa. Savā uzrunā dekāns iezīmēja to ceļu, kuru LU TF ir nogājusi kopš tās dibināšanas 1919. gadā līdz pat 2000.gadam. Dr. J.Cālītis atzīmēja, ka par fakultātes nepieciešamību un lietderību gan toreiz, pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, gan pēc neatkarības atgūšanas ir šaubījušies gan politiski kreisi noskaņotie spēki (kā sociāldemokrāti), gan arī Baznīca. Taču, viņaprāt, pašreizējā Teoloģijas fakultāte ar trim studiju programmām — teoloģijas, reliģijas zinātņu un pedagoģijas — organiski iederas gan Universitātes, gan visas Latvijas kontekstā, un fakultātei ir ko piedāvāt sabiedrībai arī tās pašreizējā attīstības posmā.

Svinīgās sanāksmes noslēgumā Dr. Leons Taivāns pieminēja tos cilvēkus, kuri stāvējuši pie fakultātes atjaunošanas pašiem sākumiem un vadījuši to tik būtiskā laikā. Pateicība tika izteikta un piemiņas veltes pasniegtas toreizējam LU rektoram Dr. Jurim Zaķim, toreizējam LU TF akadēmiskajam prorektoram Dr. Jurim Rubenim, mācību spēkiem prof. Robertam Feldmanim, Paulam Žibeikam, Visvaldim Klīvem. Pieminēts un ar klusuma brīdi tika godināts nu jau mūžībā aizsauktais pirmais atjaunotās fakultātes dekāns Roberts Akmentiņš.

LU TF 10. gadu jubilejas svinību turpinājumā fakultātes dekanāta zālē sirsnīgas apsveikuma runas sacīja gan LU vadība, gan kolēģi no Kristīgās Akadēmijas, Lutera Akadēmijas, Reliģijas un pedagoģijas institūta, LU TF jubilejā sveikt ieradies bija arī LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Fakultātes kolektīvs sveica savus kādreizējos un arī tagadējos kolēģus, studenti — savus pasniedzējus. Pie bagātīgi klātiem galdiem tika izstaigātas gan atmiņu takas, gan runāts par nākotnes plāniem un iecerēm. Desmit gadi ir pagājuši radošā un auglīgā darbā. Laiks rādīs, kādi būs LU TF nākamie gadi.
 


Bijušie Teoloģijas fakultātes pasniedzēji Dr. Pauls Žibeiks un Dr. Roberts Feldmanis un Lutera Akadēmijas rektors Dr. Reinhards Slenczka svinīgajā jubilejas pasākumā

Sandra Gintere, Jāņa Sarkaņa foto
 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »