Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Skrodelis O. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 7.lpp.

Skrodelis O. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 7.lpp.


Oskars Skrodelis,
Olaines draudzes mācītājs

Mācītāju Robertu Feldmani pirmoreiz "satiku" dievkalpojumā Olaines baznīcā 1989.gada Ziemsvētkos. Toreiz vēl dziedāju Olaines jauktajā korī ''Dziesma", un šis koris viesojās baznīcā un sniedza nelielu koncertu. Tas bija arī pirmais dievkalpojums manā dzīvē. Saskare ar baznīcu, ar garīdzniekiem man bija bijusi arī agrāk, bet šis bija kā tāds pagrieziena punkts. Iespaids bija ārkārtīgi spēcīgs, kaut kas tik ļoti tīrs un nepieredzēts. No tās reizes sāku apmeklēt dievkalpojumus Olaines baznīcā. Vēl atceros, kā mācītājs Roberts Feldmanis man deva svētību, atvadoties pēc dievkalpojuma. Tiešam vadīja, uzturot kontaktu ar draudzi. Vēlāk apmeklēju arī dievkalpojumus Mežaparka baznīcā un Bībeles stundas profesora R.Feldmaņa mājās. Tur bija daudz ko mācīties... Profesora runātais bieži bija kā homilētikas paraugi, kur varēja mācīties domas skaidrību un tās aizvadīšanu līdz klausītājiem, kā arī pareizu latviešu valodu visā tās bagātībā. Bez tam ļoti svarīga bija profesora lielā dzīves pieredze. Laika gaitā iemācījos arī daudzas vienkāršas, praktiskas lietas. Tā bija kā sava veida akadēmija. Daudz tas man deva arī personīgā ziņā — pašizpratnē, sava rakstura veidošanā. Bieži mācītājs R.Feldmanis mūs mudināja pielūgt Dievu — lūgt garā un patiesībā. Un tagad man ir tā iespēja un gods jau pusgadu kalpot Olaines baznīcā, kuras altāri un kanceli veidojis mācītājs Roberts Feldmanis, veicot iekšējo baznīcas pārbūvi pēc regulārās demolēšanas, kas notika padomju laikā.
 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »