Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Kolbs R. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 7.lpp.

Kolbs R. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 7.lpp.


Dr, Roberts Kolbs,
Konkordijas Semināra Misijas Studiju Institūta direktors

Tā bija īpaša dzimšanas diena. Katra 89.dzimšanas diena ir īpaša, bet šī bija īpaša ar to, ka tā bija mācītāja Dr. R.Feldmaņa dzimšanas diena. Tā noritēja viņa ar grāmatām piepildītajā dzīvoklī, kas kalpojis par pulcēšanās vietu draudzei, studentiem, mācītājiem un viņa garīgajiem bērniem.

Viņš ir cilvēks, kura dzīvē bijušas daudz pārmaiņu, nenoteiktības, apspiestības un (kaut arī viņš par to nemēdz runāt) ciešanu. Viņš iesāka savu kalpošanu kā jauns mācītājs Latvijas brīvvalsts laikā, cenšoties ienest Dieva vārda un sakramentu apziņu cilvēkos.

1940.gadā viņa pierastā pasaule tika sagrauta. Viņa garīgais tēvs tika izsūtīts un mira kā martīrs Sibīrijas nometnē. Viņš pats arī drīz devās "Staļina augstskolas īpašajā mācību programmā", kā viņš man to sacīja.

Viņš atgriezās laikā, kad pilnā spēkā bija Padomijas mēģinājums iznīdēt Baznīcu kā tādu. Kalpojot par draudzes mācītāju, viņš vienlaikus bija arī Teoloģijas semināra Baznīcas vēstures pasniedzējs.

Pazīstu vairākus no viņa "garīgajiem dēliem" — mācītājiem, kuri savā ticības stājā uzrāda Profesora teoloģisko pārliecību un dievbijību.

Tā bija īpaša dzimšanas diena. Mūsu sarunas tēmas varēja risināties no starptautiskās misionāru konferences Tambaramā 1938.gadā līdz kontaktu atjaunošanai ar Latvijas Baznīcas tamilu misijas draudzēm Indijā. Pēc viņa pārliecības, luteriskā ticības stāja ir apliecināma ikkatrā laikā un vietā, kādā vien Dievs ieliek savus ļaudis.

Roberts Feldmanis ir cilvēks, kurš saprot, ka konfesionālais luterisms apliecina ticību Kristus misijai šodien.

Kā jebkurš šāda gara cilvēks viņš ir izteikti pazemīgs un ārkārtīgi negribīgi runā pats par saviem pārdzīvojumiem un ciešanām.

Viņš ir Dieva vīrs, kuru Dievs Pats ir uzturējis, lai stiprinātu draudzes un visas Baznīcas ticību tās grūtajos laikos. Viņš mums ir paraugs kalpošanai Dieva Vārdam 21.gadusimtenī.

[Autorizēts tulkojums no "Sent!"- fnstitute for Mission Stu-dies, Concordia Seminary, Vo. 4, Is-sue 3, Winter 2000]


 
 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »