Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Sutra A. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 5.lpp.

Sutra A. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 5.lpp.

Agris Sutra, Rīgas

Kristus draudzes palīgmācītājs

Laikam svarīgākais, ko man gribētos pateikt — profesoram visa viņa dzīve ir vienīgi kalpošana.

Tādēļ viņam nenākas pieskaņot ne amata pienākumus savām privātajām lietām, ne arī otrādi.

Domāju, ka tieši šī nesadalītība, dzīve vienīgi Kristum un Viņa darbam ir tā, ko Dievs ar tādu žēlastību svētī.

Otrs būtiskais, manuprāt, ir tēva spēja pilnībā paļauties uz Dievu un neskatīties uz apstākļiem.

Un, starp citu, mēs tēvu daudz labāk protam novērtēt nevis tad, kad viņam ir jubilejas, bet tad, kad mums ir kādas nepatikšanas, jo viņa mājas durvis vienmēr ir atvērtas, un viņam vienmēr atrodas laiks, sapratne un pacietība.
 


 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »